Dramalessen voor Week tegen Pesten (25 t/m 29 september 2023)
18 september 2023 

Dramalessen voor Week tegen Pesten (25 t/m 29 september 2023)

Van 25 t/m 29 september 2023 vindt de Week tegen Pesten plaats.  Het thema is dit jaar 'Goed voor elkaar!'. Samen zorg je ervoor dat iedereen zich fijn en veilig voelt in je groep.

Deze themaweek is hèt moment om extra aandacht te besteden aan groepsvorming in de klas. De sfeer die je als leerkracht in de eerste weken na de zomervakantie neerzet, heeft een impact op de rest van het jaar en bepaalt voor een groot deel de mate waarin pestgedrag voorkomt.

Lessenserie voor ‘Week Tegen Pesten’

dramalessen week tegen pestenSamen met Kenniscentrum Omgaan met Pesten (www.omgaanmetpesten.nl) heeft DramaOnline een lessenserie ontwikkeld met als doel het pesten bespreekbaar en inzichtelijk te maken. Drama is het vak bij uitstek om te werken aan een positief zelfbeeld, een goede samenwerking en een prettige sfeer in de klas.

De lessenserie bestaat uit 4 dramalessen (één voor iedere combinatiegroep). De lessen zijn onderdeel van onze lesmethode en uiteraard ook na de Week tegen Pesten prima in te zetten.

  • Ik kan het (groep 1/2) - Deze dramales voor de kleuters gaat over zelfvertrouwen. De leerlingen ervaren het verschil tussen sterke en zwakke houdingen. Ze maken hierbij de verbinding met hun eigen kwaliteiten. In de kernopdracht maken de leerlingen in tweetallen een drietal beelden waarin ze laten zien waar zij goed in zijn.
  • Ik kom voor mezelf op (groep 3/4) - In deze les voor groep 3/4 staat het thema voor jezelf en anderen opkomen centraal. De les begint met elkaar ontmoeten en helpen. Vervolgens worden verschillende situaties gespeeld waarin het belangrijk is om voor jezelf of een ander op te komen. Welke lichaamstaal en tekst is hierbij wenselijk? Als inspiratiebron hiervoor worden de kaarten uit het spel “Ik denk me sterk” gebruikt.
  • Hier ben ik (groep 5/6) - De leerlingen van groep 5/6 ontdekken op welke manieren je je sterk of zwak kunt voelen en uiten. Er wordt onderzocht welke gesproken taal past bij een weerbare lichaamstaal. In de kernopdracht maken de leerlingen in groepjes een scène waarin een negatieve situatie door middel van een helpende gedachte op de spelkaart omgebogen wordt naar een positieve situatie.
  • Ik geef mijn grenzen aan (groep 7/8) - De les voor groep 7/8 gaat over omgaan met eigen en andermans grenzen. De leerlingen maken kennis met de helpende gedachten in het “Ik denk me sterk” spel. Ze helpen elkaar om deze gedachten in beeld om te zetten en bedenken een eigen helpende gedachte. Ze improviseren scènes waarbij het belangrijk is om grenzen aan te geven, in zowel fictieve als herkenbare situaties. Hierbij wordt aandacht besteed aan wenselijk en niet-wenselijk gedrag.

Lessenserie 'Een sterke groep'

Samen met Kenniscentrum Omgaan met Pesten hebben wij een nog een nieuwe lessenserie ontwikkeld over het vormen van een sterke groep.

dramalessen een sterke groepDe nieuwe lessenserie heeft als doel de leerlingen uit te nodigen actief bij te dragen aan een positieve sfeer in de groep. Voor elke combinatiegroep vind je een speciale les in onze dramalesmethode. In de lessen wordt gebruik gemaakt van de spelkaarten met associatie & helpende gedachten kaarten uit de Toolkit 'Ik denk me sterk'.

>> Lees meer over deze lessenserie voor een sterke groep

De dramalessen zijn gratis toegankelijk voor onze abonnees. Nog geen abonnement op DramaOnline? Kijk hier voor meer informatie over onze lesmethode.

Toolkit 'Ik denk me sterk'

Toolkit ik denk me sterk - een sterke groepBeide lessenseries maken gebruik van de Toolkit 'Ik denk me sterk' van Kenniscentrum Omgaan met Pesten. Met dit kaartspel  leren kinderen niet helpende gedachten herkennen en omzetten in helpende gedachten. Wanneer zij het spel vaker spelen, zullen zij positiever gaan denken en gemakkelijker voor zichzelf en een ander opkomen.

>> Lees meer over de toolkit 'Ik denk me sterk'

Gratis dramaoefening Oogcontact

In deze vrolijke dramaoefening zoeken leerlingen contact met elkaar door middel van lachen of een knipoog.

>> Klik hier voor de gratis dramaoefening

Over de schrijver
Eva is jeugdtheatermaker en dramadocent. Vanuit haar ervaring met cultuureducatie binnen het basisonderwijs is het idee voor DramaOnline geboren. Binnen DramaOnline is Eva verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het lesmateriaal en het geven van trainingen.
Saskia van Eijk
Door

Saskia van Eijk

op 26 Aug 2018

Beste mensen van DramaOnline, Zijn de lessen rondom pesten ook apart te bestellen voor onze school? Met vriendelijke groet, Saskia van Eijk, cultuurcoördinator en leerkracht

Eva (DramaOnline)
Door

Eva (DramaOnline)

op 26 Aug 2018

Beste Saskia,Bedankt voor je interesse. De lessen 'Omgaan met pesten' zijn onderdeel van onze lesmethode en dus alleen beschikbaar voor abonnees van DramaOnline. Mocht je meer willen weten over de lesmethode en de abonnementen, dan verwijs ik je graag naar dit overzicht: https://dramaonline.nl/abonnementen/ Met vriendelijke groet,Eva Mesman DramaOnline

Reactie plaatsen