dramalessen tegen pesten en voor een sterke groep

Samen sterk tegen pesten

Speciale dramalessen tegen pesten & voor een sterke groep

Samen sterk tegen pesten

Speciale dramalessen tegen pesten & voor een sterke groep
Drama is het vak bij uitstek om te werken aan een positief zelfbeeld, een goede samenwerking en een prettige sfeer in de klas. Daarom hebben wij samen met Kenniscentrum Omgaan met Pesten twee lessenseries ontwikkeld; een om pesten tegen te gaan en een voor het vormen van een sterke groep.

Lessenserie tegen pesten

Doel: het pesten bespreekbaar en inzichtelijk te maken
Meer over deze lessen

Lessenserie voor een sterke groep

Doel: een positieve sfeer in de groep
Meer over deze lessen

Deze series zijn het hele jaar in te zetten, maar speciaal voor deze dagen:

Landelijke dag tegen pesten: 19 april

Op 19 april vindt de Landelijke Dag tegen Pesten plaats. 

Op deze dag wordt extra aandacht geschonken aan het stoppen van pesten en aan de gevolgen van het pesten voor iedereen: slachtoffers, pesters, meelopers en omstanders.

Week tegen Pesten: 23 t/m 27 september 2024

Deze themaweek is hèt moment om extra aandacht te besteden aan groepsvorming in de klas. De sfeer die je als leerkracht in de eerste weken na de zomervakantie neerzet, heeft een impact op de rest van het jaar en bepaalt voor een groot deel de mate waarin pestgedrag voorkomt.
dramalessen liefde verliefdheid emoties

Lessenserie voor de Week Tegen Pesten

De lessenserie 'Ik denk me sterk' is speciaal ontwikkeld voor de Week tegen Pesten en heeft als doel het pesten bespreekbaar en inzichtelijk te maken. Natuurlijk zijn deze lessen op ieder moment van het schooljaar in te zetten! 


In deze lessenserie gaat het over zelfvertrouwen, voor jezelf en voor anderen opkomen, het inzetten van helpende gedachten en het omgaan met de grenzen van jezelf en van anderen.

Lessenserie 'Ik denk me sterk'

dramalessen groep 1-2

Ik kan het (tableaus)

Deze dramales voor de kleuters gaat over zelfvertrouwen. De leerlingen ervaren het verschil tussen sterke en zwakke houdingen. Ze maken hierbij de verbinding met hun eigen kwaliteiten. In de kernopdracht maken de leerlingen in tweetallen een drietal beelden waarin ze laten zien waar zij goed in zijn.

dramalessen groep 3-4

Ik kom voor mezelf op (pantomime)

In deze les voor groep 3/4 staat het thema voor jezelf en anderen opkomen centraal. De les begint met elkaar ontmoeten en helpen. Vervolgens worden verschillende situaties gespeeld waarin het belangrijk is om voor jezelf of een ander op te komen. Welke lichaamstaal en tekst is hierbij wenselijk? Als inspiratiebron hiervoor worden de kaarten uit het spel “Ik denk me sterk” gebruikt.

dramalessen groep 5-6

Hier ben ik (toneelspel)

De leerlingen van groep 5/6 ontdekken op welke manieren je je sterk of zwak kunt voelen en uiten. Er wordt onderzocht welke gesproken taal past bij een weerbare lichaamstaal. In de kernopdracht maken de leerlingen in groepjes een scène waarin een negatieve situatie door middel van een helpende gedachte op de spelkaart omgebogen wordt naar een positieve situatie.
dramalessen groep 7-8

Ik geef mijn grenzen aan (improvisatie)

De les voor groep 7/8 gaat over omgaan met eigen en andermans grenzen. De leerlingen maken kennis met de helpende gedachten in het “Ik denk me sterk” spel. Ze helpen elkaar om deze gedachten in beeld om te zetten en bedenken een eigen helpende gedachte. Ze improviseren scènes waarbij het belangrijk is om grenzen aan te geven, in zowel fictieve als herkenbare situaties. Hierbij wordt aandacht besteed aan wenselijk en niet-wenselijk gedrag.
lessenserie een sterke groep tegen pesten

Lessenserie 'Een sterke groep'

Samen met Kenniscentrum Omgaan met Pesten hebben wij nog een lessenserie ontwikkeld over het vormen van een sterke groep. Centraal in deze lessen staat de toolkit "Ik denk me sterk". Met deze toolkit leren kinderen niet-helpende gedachten herkennen en omzetten in helpende gedachten.

De nieuwe lessenserie heeft als doel de leerlingen uit te nodigen actief bij te dragen aan een positieve sfeer in de groep.

Voor elke combinatiegroep vind je een speciale les in onze dramalesmethode. In de lessen wordt gebruik gemaakt van de spelkaarten met associatie & helpende gedachten kaarten uit de Toolkit 'Ik denk me sterk'. 


Samen met je leerlingen bekijk je de afbeeldingen en de bijbehorende teksten. Vervolgens bespreken jullie wat voor gevoel je bij die kaartjes krijgt en wat dat voor effect heeft op wat je doet en zegt. 


  • Welke zinnetjes heb je in je hoofd? 
  • Welke emoties herken je? 
  • Wat is eigenlijk een emotie? 
  • En wat is een helpende gedachte? 

Zo ervaren de leerlingen hoe je helpende gedachten bewust in kunt zetten en zo actief kunt bijdragen aan een positieve sfeer in de groep. 


Je vindt de lessen onder de naam 'Een sterke groep' in onze dramamethode. 

Beide lessenseries maken gebruik van de Toolkit 'Ik denk me Sterk'. 

Meer over de toolkit

Deze dramalessen staan klaar voor de leden van onze lesmethode.

Toolkit ik denk me sterk - een sterke groep

Toolkit 'Ik denk me sterk'

Met de Toolkit ‘Ik denk me Sterk’ van Kenniscentrum Omgaan met pesten leren kinderen niet helpende gedachten herkennen en omzetten in helpende gedachten. Wanneer zij het spel vaker spelen, zullen zij positiever gaan denken en gemakkelijker voor zichzelf en een ander opkomen.


De leerlingen gaan spelenderwijs met anderen in gesprek aan de hand van associatie en helpende gedachten kaarten. Hierdoor ontdekken zij dat er naast verschillen, ook veel overeenkomsten zijn. De leerlingen worden uitgenodigd zich in de ander te verplaatsen en vanuit empathie te begrijpen wat de ander ervaart, beweegt en vindt. Hierdoor neemt het vertrouwen in de anderen om je heen toe. 


Het spel draagt bij aan het scheppen van een divers en inclusief klimaat in groepen, waardoor leerlingen als individu en als groep beter gaan functioneren.

kaartspel ik denk me sterk tegen pesten

Toolkit 'Ik denk me sterk'

kaartspel in een kartonnen doos
  • Leer niet helpende gedachten herkennen en omzetten in helpende gedachten
  • Associatie en helpende gedachten-kaarten, uitlokkaarten en stapstenen.
  • Ontwikkeld in samenwerking met Stichting Omgaan met Pesten
  • Bijpassende lessen in de dramamethode

Gratis dramaoefening in het thema 'Een sterke groep'

lessenserie een sterke groep tegen pesten

Oogcontact

Groep 1 t/m 4 - Concentratie


De leerlingen zitten in de kring. Iedereen kijkt de kring rond, waarbij oogcontact met een andere leerling wordt gezocht. Zodra een leerling iemand aankijkt die terugkijkt, geven zij een knipoog of lachen naar elkaar. Hierna wordt oogcontact met een andere leerling uit de kring gezocht.