Leerlijnen drama

Met onze dramamethode ontwerp je zelf je eigen leerlijn drama.

En natuurlijk ondersteunen we je daarbij.

Zo stel je met behulp van onze digitale leerlijnmodule

gemakkelijk een jaarprogramma samen,

dat echt aansluit bij jouw wensen en doelen.

Leerlijnen drama

Met onze dramamethode ontwerp je zelf je eigen leerlijn drama. En natuurlijk ondersteunen we je daarbij. Zo stel je met behulp van onze digitale leerlijnmodule gemakkelijk een jaarprogramma samen, dat echt aansluit bij jouw wensen en doelen.

Hoe zien onze doorlopende leerlijnen er uit?

Duidelijke structuur

Onze dramalessen zijn opgebouwd volgens een vaste structuur. Doordat deze lesstructuur in ieder leerjaar hetzelfde is, wennen de leerlingen aan wat er tijdens een dramales van hen verwacht wordt en ervaren ze steeds meer vrijheid in het laten zien van zichzelf en hun ideeën. 

Aansluiten bij belevingswereld

In ons grote aanbod aan lesmateriaal vind je thema's en spelvormen die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. En natuurlijk ken jij je leerlingen het allerbest. We bieden je alle ruimte om materiaal te selecteren dat past bij jouw groep.

Inhoudelijke kwaliteit

Door gebruik te maken van onze digitale leerlijnmodule zorg je ervoor dat je een gedegen jaarprogramma neerzet. De inhoudelijke kwaliteit van het podiumkunstenonderwijs op jouw school is dus gewaarborgd.

Heldere evaluatie

Als je weet aan welke doelen je met je groep werkt, kun je helder evalueren waar de leerlingen staan en aan welke vaardigheden wel of nog niet voldaan wordt.

Breed aanbod

Door te variëren in werkvormen krijgen de leerlingen door de jaren heen een breed palet aan spelvaardigheden, waardoor ze hun expressiemogelijkheden uitbreiden en ontdekken waar hun talenten en voorkeuren liggen.

Opbouw per leerjaar

Onze leerlijnmodule geeft een duidelijk overzicht van wat de leerlingen in voorgaande jaren aangeboden hebben gekregen. Hier kun jij dus verder op doorbouwen met je groep.

Kerndoelen en leerlijnen

Een leerlijn is een uitwerking van de algemene kerndoelen, zoals deze door de overheid zijn vastgesteld. In een leerlijn worden concrete doelen per leerjaar beschreven, die weergeven welke kennis en vaardigheden een leerling heeft verworven. Een leerlijn geeft richting, houvast en inhoudelijke kwaliteit.


Binnen cultuureducatie zijn er drie competenties die centraal staan: creëren, presenteren en sociale vaardigheden.

Deze competenties vormen de basis van waaruit de eindtermen en leerdoelen bepaald worden.

Op zowel vakinhoudelijk als persoonlijkheidsvormend vlak zijn de culturele competenties binnen het dramaonderwijs het uitgangspunt.

Via het zoekfilter in onze dramamethode kun je dramalessen selecteren op de competenties van cultuureducatie. 

Wil je graag meer weten over welke leerdoelen in onze methode aan bod komen?

Download hieronder het overzicht van onze leerlijnen per leerjaar.

Klaar om met DramaOnline aan de slag te gaan?