Privacy Statement DramaOnline

Persoonsgegevens

DramaOnline gebruikt de door Wederpartij verstrekte informatie en gegevens alleen in het kader van de door DramaOnline te leveren diensten.

Voor de verwerking en administratie van de gegevens houdt DramaOnline zich aan alle wet- en regelgeving voor de bescherming van de verstrekte gegevens. De door Wederpartij aan DramaOnline toegezonden gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand dat enkel toegankelijk is voor de leidinggevende van DramaOnline.

Bezoek website DramaOnline

Indien Wederpartij de website van DramaOnline bezoekt kunnen algemene bezoekersgegevens verzameld worden via Google Analytics.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Deze bezoekersgegevens worden onder andere gebruikt om het aantal bezoekers, bekeken pagina's, gemiddelde bezoekduur en eventuele registraties te meten. Om deze bezoekersgegevens vast te leggen wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze cookies bevatten enkel gegevens welke worden gebruikt ter identificatie van Wederpartij.

De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik door Wederpartij van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De identificatie is echter nimmer tot uw persoon en/of ip-adres terug te voeren. De bezoekersgegevens worden geanonimiseerd.

Met de standaardinstellingen van uw webbrowser worden cookies meestal automatisch geaccepteerd. Indien u de cookies (selectief) wenst te weigeren kunt u dit instellen in uw webbrowser. Het (selectief) weigeren van cookies kan echter wel tot gevolg hebben dat bepaalde gedeeltes van de Website niet (optimaal) meer functioneren.

Gebruik diensten van DramaOnline

De door Wederpartij verstrekte gegevens, waaronder e-mailadres, contactgegevens en overige gegevens worden enkel gebruikt om de door DramaOnline aangeboden dienstverlening naar behoren te laten werken.

Toezending van informatie

Indien Wederpartij zich registreert bij DramaOnline kan Wederpartij middels een opt-in kiezen voor het ontvangen van een periodieke nieuwsbrief. Indien Wederpartij op een later moment geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kan dit kenbaar gemaakt worden door zich online af te melden.

Bezwaar maken

Wanneer de door Wederpartij verstrekte gegevens niet langer actueel zijn, kan DramaOnline Wederpartij altijd verzoeken de gegevens te wijzigen, waarna DramaOnline zo spoedig mogelijk de door Wederpartij gewenste veranderingen doorvoert. Indien Wederpartij bezwaar wil maken tegen het gebruik van de verstrekte gegevens door DramaOnline kan er schriftelijk contact op worden genomen met DramaOnline.