Dramalessen groep 7/8


Deze dramalessen hebben wij op dit moment beschikbaar voor groep 7/8.

En dit aanbod groeit continu verder!


Dramalessen groep 7/8

Deze dramalessen hebben wij op dit moment beschikbaar voor groep 7/8.

En dit aanbod groeit continu verder!

EK Voetbal 2024

De leerlingen ervaren in deze dramales hoe het is om in de schoenen te staan van voetballers, coaches, scheidsrechters en supporters tijdens het EK Voetbal 2024. Ze improviseren verschillende situaties tijdens een kampioenschap. In de kernopdracht presenteren de leerlingen een nieuwe spelregel voor het komende EK, die het spel eerlijker, sportiever en aantrekkelijker maakt. En gekker.

Marco Polo (Ontdekkingsreizen)

In deze dramales komt de bovenbouw meer te weten over Marco Polo en zijn reizen. Hierbij wordt vooral ingegaan op de verhalen die hij hierover vertelde en hoe deze toen en nu in twijfel getrokken worden. Overdrijven, geloofwaardigheid en sterke verhalen vertellen komen in deze les aan bod.

Columbus (Ontdekkingsreizen)

Deze dramales voor de bovenbouw gaat over de zeevaarder Columbus en zijn ontdekking van Amerika. Centraal in de les staat het overtuigen van koningin Isabella en koning Ferdinand van Spanje om hem geld te geven om zijn belangrijkste reis te maken. De leerlingen experimenteren met manieren om een ander te overtuigen en maken in de kernopdracht een scène waarin zij als Columbus hun plan presenteren om de wereld te veroveren.

Willem Barentsz (Ontdekkingsreizen)

Deze dramales voor de bovenbouw gaat over de Nederlandse ontdekkingsreiziger Willem Barentsz. De leerlingen komen meer te weten over zijn wereldreizen en beleven zijn overwintering op Nova Zembla.

De kracht van woorden (Week tegen pesten 2024)

In deze dramales voor de bovenbouw (ontwikkeld in samenwerking met Kenniscentrum Omgaan met pesten) experimenteren de leerlingen met de kracht van woorden, zowel op een positieve als negatieve manier. Ze ervaren op welke manier woorden een impact kunnen maken. De leerlingen maken in groepjes een scène over een fictieve situatie waarin over iemand anders wordt gekletst. Samen bedenken ze hoe roddelen gestopt kan worden.

Nachtlampje (prentenboek)

Deze dramales voor groep 7/8 hoort bij het prentenboek 'Nachtlampje'. Dit ontroerende verhaal, geschreven door Eva Mesman, gaat over herinneringen en afscheid nemen. In de les brengen de leerlingen als een zelfgekozen personage een doos met herinneringen bij de sterrenmaker.

Watersnoodramp 1953

Deze dramales voor de bovenbouw gaat over de Watersnoodramp in 1953. De leerlingen verdiepen zich in de ramp die zich toen in delen van Nederland voltrok en welke maatregelen vervolgens genomen zijn om het land te beschermen tegen het water. De leerlingen maken in groepjes een bewegingsreeks geïnspireerd op woorden die passen bij de Watersnoodramp.

Hugo de Groot

Deze dramales voor de bovenbouw gaat over de ontsnapping van Hugo de Groot. Een tot de verbeelding sprekend verhaal over een man die in een boekenkist wist te ontsnappen uit Slot Loevestein. In de les oefenen de leerlingen met het zich verstoppen in kleine ruimtes. In de kernopdracht maken zij een scène waarin ze verborgen in een kist via verschillende routes op een vreemde locatie aankomen.

Wie was Sint Maarten?

In grote delen van Nederland en België wordt Sint Maarten gevierd. Hoe is dit feest ontstaan? In deze dramales maken de leerlingen kennis met het verhaal van ridder Martinus die een bedelaar helpt door zijn mantel te delen. De bovenbouwers maken een gekke scène waarin zij iets op een heel onlogische manier delen. Natuurlijk kun je samen op een fiets zitten. Maar wat gebeurt er als je beide de helft van de fiets krijgt?

Mijn bijzondere familie (Kinderboekenweek 2023)

Deze dramales voor de bovenbouw is speciaal ontwikkeld voor het thema van de Kinderboekenweek 2023: Bij mij thuis. De leerlingen ontdekken wat hun familie bijzonder maakt. Ze improviseren verschillende kenmerken en maken in groepjes een scène waarin een bijzondere familie centraal staat.

Een sterke groep

Deze dramales maakt onderdeel uit van de lessenserie over het vormen van een sterke groep. Centraal in de lessen staat de toolkit "Ik denk me sterk". Met deze toolkit leren kinderen niet-helpende gedachten herkennen en omzetten in helpende gedachten. Het spel draagt bij aan het scheppen van een divers en inclusief klimaat in groepen, waardoor leerlingen als individu en als groep beter gaan functioneren.

Een andere bril

Deze dramales voor de bovenbouw gaat over het op verschillende manieren kijken naar problemen. Soms kun je de dingen niet veranderen, maar je kunt wel kiezen door welke bril je ernaar kijkt. Dit wordt ook wel 'omdenken' genoemd. De leerlingen ontdekken dat denken vanuit oplossingen vaak meer tevredenheid brengt dan denken vanuit problemen. En misschien zelfs wel gelukkiger maakt.

Baas van de natuur (Kinderboekenweek 2022)

In deze dramales passend bij het thema ‘Gi-ga-groen’ van de Kinderboekenweek 2022 denken de leerlingen na over de invloed van de mens op de natuur. Ze maken een scène waarin een landschap langzaam wordt overgenomen door de mens, waarna de natuur zich terugvecht.

Trailer

In deze dramales maakt de bovenbouw aan de hand van een aantal genres een trailer voor een film. Ze denken na over de belangrijke ingrediënten in een trailer en de voorwaarden die ervoor zorgen dat het publiek nieuwsgierig wordt naar een film. Improviserend onderzoeken zij verschillende filmgenres en ontwikkelen een filmposter passend bij hun trailer.
Wie wat waar

Wie, wat, waar

In deze korte, energieke dramales improviseert de bovenbouw situaties met ons 'Wie, Wat, Waar'-spel als uitgangspunt. De leerlingen leren inspelen op wat ze bij de ander zien en te vertrouwen op hun spelimpulsen. 

Uitvindingen (les 1)

In deze les fantaseren de leerlingen hoe de wereld er uit zou zien wanneer bepaalde uitvindingen niet gedaan waren. Ze spelen een aantal beroemde uitvinders uit de geschiedenis en maken een scène waarin een belangrijke uitvinding mist.

Uitvindingen (les 2)

In deze les denken de leerlingen na over uitvindingen en de doorontwikkeling ervan. Het uitgangspunt is de fiets. In het eerste ontwerp is al duidelijk een vorm van de fiets te herkennen. In de loop van de tijd is de grootte van de wielen aangepast, een handrem toegevoegd en in de moderne tijd is de elektrische fiets ontwikkeld. De leerlingen fantaseren in deze les wat de volgende stap zou kunnen zijn.

Toneeldomino

De leerlingen werken in deze korte improvisatieles toe naar de bekende dramaopdracht 'Toneeldomino'. Ze voeren met en zonder tekst bijzondere activiteiten uit, waarbij ze op zoek gaan naar hun partner.

Een voorwerp met een probleem

In deze korte dramales staan voorwerpen, en problemen die daaruit kunnen ontstaan, centraal. Improviserend spelen de leerlingen situaties uit waarin zij een voorwerp gebruiken. Vervolgens beelden zij een bijbehorend probleem en oplossing uit. Wat doe je bijvoorbeeld als je in het verzorgingstehuis merkt dat je rollator niet meer van de rem af gaat?

Bevroren emoties

De leerlingen spelen in deze korte dramales situaties waarbij verschillende emoties groot gespeeld kunnen worden. Door hun spel op onverwachte momenten te bevriezen (freeze) ontstaan prachtige stilstaande beelden.

De Nachtwacht (Kinderboekenweek 2020)

Deze dramales passend bij het thema van de Kinderboekenweek 2020 'En toen...' gaat over het wereldberoemde schilderij De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn. De leerlingen zien het verschil tussen het werk van Rembrandt en dat van zijn collega schilders. Ze leren natuurlijke bewegingen in een stilstaand beeld te laten zien en dit af te wisselen met geposeerde beelden.

Rangen en standen in het Oude Egypte

Deze dramales voor de bovenbouw gaat over rangen en standen in het Oude Egypte. Hierbij wordt de spelvorm statusspel gebruikt: de baas (hoge status) en de underdog (lage status). De leerlingen maken scènes die passen bij verschillende rangen.

Egyptische goden

Deze les gaat over Egyptische goden. De leerlingen maken kennis met de goden en hun kenmerken. En ze duiken door middel van de spelvorm tableaus dieper in op het verhaal van de god Osiris.

Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog staat ook wel bekend als “loopgravenoorlog”, omdat er veel vanuit loopgraven werd gevochten. De Fransen wilden graag Elzas Lotharingen veroveren van de Duitsers. Ze hadden genoeg ervaring met aanvallen, maar niet met verdedigen. Ook was de kleding van de Duitsers gecamoufleerd (legerkleuren) en droegen de Fransen opvallende blauw met rode uniformen. Zij waren dus veel zichtbaarder! Deze dramales gaat daarom over zien en gezien worden.

Stage fighting

In deze les maken de leerlingen kennis met stage fighting, oftewel toneelvechten. Ze leren een aantal technieken, waarmee ze vervolgens in tweetallen een gevecht maken. De leerlingen maken hierbij duidelijke afspraken en leren dat een toneelgevecht meer met samenwerking en choreografie te maken heeft dan met geweld.

Paasverhaal in schimmenspel

De leerlingen maken in groepjes hun eigen schimmenspel van het Paasverhaal en spelen het verhaal na door middel van tableaus. Deze les is een mooi vervolg op de les “Op weg naar Pasen”. De leerlingen kunnen het geleerde op een nieuwe manier toepassen.

Nieuws in de Middeleeuwen

In de Middeleeuwen bestonden er nog geen kranten. Het gewone volk was voor zijn nieuws aangewezen op rondtrekkende pelgrims en troubadours. In deze les ontdekken de leerlingen wat er allemaal mis kan gaan in de mondelinge overdracht van nieuws.

Tweede Wereldoorlog (les 1)

In deze eerste dramales uit de serie over de Tweede Wereldoorlog staat statuswissel centraal. De leerlingen maken stilstaande beelden waarin de status binnen een situatie uit de oorlog verandert.

Tweede Wereldoorlog (les 2)

In deze tweede dramales uit de serie over de Tweede Wereldoorlog staan macht en onmacht centraal. Deze hoge en lage status worden door middel van lichaamshouding uitgebeeld. Naar aanleiding van situaties uit de Tweede Wereldoorlog maken de leerlingen scènes met stilstaande beelden.

Ridders

Ridders waren de soldaten van de Middeleeuwen. Ze voerden oorlog en als ze niet hoefden te vechten, deden ze mee aan toernooien. In deze dramales maken de leerlingen een zwaardgevecht tussen ridders. Respect en vertrouwen spelen hierbij een belangrijke rol.

De Romeinen

In deze les verdiepen de leerlingen zich in de verschillende belangrijke gebouwen en plekken in het dagelijks leven van de Oude Romeinen. Ze ontdekken welke handelingen passen bij bijvoorbeeld een amfitheater, forum of badhuis. In de kernopdracht maken de leerlingen in groepjes een scène in een setting uit de Romeinse tijd.

Op reis (Christelijke Kinderboekenmaand 2019)

Deze dramales voor groep 7/8 is ontwikkeld voor het thema van de Christelijke Kinderboekenmaand 2019: Op reis. De les gaat over de avonturen van Paulus tijdens zijn zendingsreizen. In deze les worden de avonturen omgezet in scènes door middel van pantomimisch spel.

Reis mee (Kinderboekenweek 2019)

Deze dramales hoort bij het thema van de Kinderboekenweek 2019: Reis mee. In de les staan beroepen binnen de luchtvaart centraal. De leerlingen maken een bewegingsreeks passend bij een beroep en leren deze uit te vergroten. Door een probleem toe te voegen ontstaan gekke klassikale scènes.

Gruwelijke rijmen (boek)

Deze dramales sluit aan bij het boek 'Gruwelijke Rijmen' van Roald Dahl. In dit boek heeft de schrijver zes bekende sprookjes bewerkt met lugubere grapjes en verrassende afloop. In de dramales gaan de leerlingen aan de slag met de moraal van een verhaal. Ze leren wat een moraal is en hoe je deze zelf kunt inzetten in een verhaal.

Op weg naar Pasen

Deze dramales gaat over het bijbelverhaal van Jezus' lijden, sterven en opstanding. De leerlingen beleven het verhaal door middel van beeldhouwen en tableaus maken.

Heksenvervolging

In deze dramales voor de bovenbouw staat de heksenvervolging uit de Middeleeuwen centraal. De leerlingen spelen improviserend verschillende manieren van het veroordelen van heksen. Ze leren daarbij over de heksenproeven en heksenjagers. Daarnaast bedenken ze manieren waarop de heksen aan deze proeven kunnen ontsnappen, zowel realistisch (zoals het in de Middeleeuwen zou kunnen gebeuren) als onrealistisch (vanuit de fantasie).

De Wijzen uit het Oosten (Kerstverhaal)

In deze les worden de bewegingskwaliteiten slow motion en fast forward gebruikt. De leerlingen ontdekken hoe zij de belangrijkste momenten uit het verhaal van de Wijzen in beweging om kunnen zetten, in vertraagd en versneld tempo.

Vriendje gezocht (Kinderboekenweek 2018)

Deze dramales is ontwikkeld voor de Kinderboekenweek 2018, thema: 'Kom erbij!' In de les gaan de leerlingen op zoek naar een vriendje. Zij schrijven vanuit een personage een advertentie, die de basis vormt voor een toekomstige vriendschap. De leerlingen maken contact met elkaar, waarbij zij letten op overeenkomsten tussen personen. Op welke vlakken kun je een klik met iemand hebben?

Door dik en dun (Christelijke Kinderboekenmaand 2018)

Deze dramales voor groep 7/8 is ontwikkeld voor het thema van de Christelijke Kinderboekenmaand 2018: Door dik en dun. De les gaat over het verhaal van de verloren zoon en zijn vader die door dik en dun van hem houdt.

De ark van Noach

In deze les wordt het verhaal van Noach beleefd door middel van vertrouwensoefeningen en toneelspel. Een belangrijk thema in de les is blijven vertrouwen, ook al zie je het (nog) niet.

Heel lang geleden

In de dramales 'Heel lang geleden' worden sprookjes op tientallen verschillende manieren verteld. Met welk vervoersmiddel komt Assepoester naar het bal als het sprookje in de toekomst zou spelen? Hoe klinkt Hans en Grietje als een musical? En kun je een sprookje vertellen zonder tekst? In de kernopdracht gaan de leerlingen op zoek naar het belangrijkste moment in het verhaal, passen dit aan en geven daardoor een geheel nieuwe draai aan de eeuwenoude sprookjes.

Een sprookje in 10 seconden

Bekende en minder bekende sprookjes vormen het uitgangspunt in deze dramales voor de bovenbouw. De leerlingen ontdekken al improviserend wat de kern van een verhaal is. Dit doen zij door verschillende sprookjes in steeds kortere tijd te spelen. Wat zijn de belangrijkste personages, handelingen en teksten in het verhaal? En op welke manier kun je dat het beste overbrengen aan het publiek? Een energieke dramales, die de leerlingen met andere ogen naar sprookjes laat kijken.

Monsters (Kinderboekenweek 2017)

Deze dramales voor groep 7/8 is ontwikkeld voor het thema van de Kinderboekenweek 2017: Gruwelijk eng. In de les ontwikkelen de leerlingen een monsterpersonage. Hierbij maken ze gebruik van tegenstellingen in uiterlijk en innerlijk. Ze ontdekken dat tegenstellingen hierin een scène en personage spannender kunnen maken. Een lieve kleuter kan minder interessant in een scène zijn dan een kleuter die er lief uitziet, maar zich vreselijk misdraagt.

Het hotel

In deze dramales voor de bovenbouw gaat het over spiegelen en overaccepteren. Twee technieken die binnen improvisatie een scène interessanter maken en leerlingen uitdagen aandacht te hebben voor elkaars spelimpulsen. De les speelt zich af bij de receptie van een hotel waar verschillende hotelgasten een probleem creëren.

Sinterklaas

Ook voor leerlingen uit de bovenbouw is Sinterklaas een geweldige inspiratiebron voor een dramales. Het maken van een eigen Sinterklaasgedicht en het uitbeelden hiervan (pantomime) is het uitgangspunt.

Voor altijd jong (Kinderboekenweek 2016)

Het uitgangspunt voor deze dramales voor de bovenbouw is 'Voor altijd jong', het thema van de Kinderboekenweek 2016. De leerlingen verdiepen zich door middel van improvisatie in het spelen van personages in verschillende leeftijdsfasen. In de kernopdracht maken de leerlingen in groepjes een scène waarin een oudere zich graag voor altijd jong wil voelen. Hierbij wordt aandacht besteed aan het opbouwen van een scène en het introduceren van probleem en oplossing.

Prinsjesdag

De leerlingen van de bovenbouw bedenken in deze dramales hun eigen troonrede, waarin ze hun plannen voor Nederland voor het komende jaar presenteren. Plannen die absurd en zwaar overdreven zijn. En ook nog eens in beeld worden omgezet door een groepje doventolken. Mooie les om rond de derde dinsdag van september in te plannen!

Nederland over 100 jaar

In 100 jaar tijd kan veel gebeuren. Omgangsvormen, omgeving en taal veranderen. Er worden grote en kleine uitvindingen gedaan, die het leven makkelijker (en soms moeilijker) maken. In deze les fantaseren de leerlingen hoe hun land er over 100 jaar uit zou kunnen zien. Ze improviseren scènes over oude en nieuwe uitvindingen en ontwikkelen een taal uit de 22ste eeuw. Een creatieve les over verleden en toekomst.

Groepsformatie

Deze dramales voor de bovenbouw gaat over het inzetten van een groep, waardoor je tot een groter resultaat kunt komen dan in je eentje. Het uitgangspunt hierbij is een grappig filmpje waarin een groepje dieren een vijand weet te verslaan door zich op een bepaalde manier te groeperen. In de les maken de leerlingen zelf ook een dergelijke scène; eerst met dieren en vervolgens met mensen. Hierbij is samenwerken en sensitiviteit van groot belang.

Als iemand ooit mijn botjes vindt (Kinderboekenweek 2015)

Deze dramales sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek 2015: Raar maar waar. In de les staat het boek "Als iemand ooit mijn botjes vindt" van Jaap Robben en Benjamin Leroy centraal, één van de kerntitels van de Kinderboekenweek. Het boek bevat een aantal gedichten over Nederlandse woorden die niemand gebruikt en tot leven komen als spannende dieren. In de les zetten de leerlingen een aantal gedichten uit het boek al improviserend om in spel. Hierbij wordt aandacht besteed aan focus. Zo zal beeld en tekst soms samenvallen en soms juist niet. Hoe speel je met de aandacht van het publiek? Waar wil je ze naar laten kijken?

Aarde & Vuur (les 1)

Deze lessenserie gaat over de vier elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur. Vanuit deze elementen ontwikkelen de leerlingen personages, die de basis vormen van een aantal improvisatiescènes. In de eerste les worden Aarde en Vuur behandeld, in de tweede les Water en Lucht. De eerste les wordt afgesloten met een groepsimprovisatie, in de tweede les maken de leerlingen in tweetallen een scène vanuit één van de elementen.

Lucht & water (les 2)

Deze lessenserie gaat over de vier elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur. Vanuit deze elementen ontwikkelen de leerlingen personages, die de basis vormen van een aantal improvisatiescènes. In de eerste les worden Aarde en Vuur behandeld, in de tweede les Water en Lucht. De eerste les wordt afgesloten met een groepsimprovisatie, in de tweede les maken de leerlingen in tweetallen een scène vanuit één van de elementen.

Einde schooljaar

De leerlingen maken met elkaar een jaaroverzicht. Hierin worden de hoogtepunten van het afgelopen schooljaar gepresenteerd. Dit kunnen activiteiten zoals de weeksluiting, schoolreisje of kerstdiner zijn. Of kleine bijzonderheden zoals de leuke gymlessen, de spreekbeurt van één van de leerlingen of een hoog cijfer voor topografie. De hoogtepunten worden in groepjes voorbereid, waarna alles samengevoegd wordt en dus een klassikale presentatie ontstaat. Leuk om het resultaat te filmen en de les ieder jaar te herhalen.

Ik geef mijn grenzen aan (Omgaan met pesten)

De les voor groep 7/8 gaat over omgaan met eigen en andermans grenzen. De leerlingen maken kennis met de helpende gedachten in het "Ik denk me sterk" spel. Ze helpen elkaar om deze gedachten in beeld om te zetten en bedenken een eigen helpende gedachte. Ze improviseren scènes waarbij het belangrijk is om grenzen aan te geven, in zowel fictieve als herkenbare situaties. Hierbij wordt aandacht besteed aan wenselijk en niet-wenselijk gedrag.

Stilte (les 1)

In deze lessenserie gaan de leerlingen op zoek naar momenten van stilte binnen gesprekken, locaties en zichzelf. De inspiratiebron hierbij is de compositie 4'33 van John Cage. Deze compositie wordt uitgevoerd door muzikanten, waarbij zij de gehele duur van het stuk (4 minuten en 33 seconden) stil blijven. In de eerste les van de lessenserie maken de leerlingen hun eigen partituur opgebouwd vanuit stilte. In de tweede les maakt de groep met elkaar een geluidscompositie en in de laatste les wordt bewust gebruik gemaakt van stilte binnen spelscènes. De leerlingen ontdekken dat stilte zelfs krachtiger kan zijn dan woorden en dat absolute stilte niet bestaat.

Stilte (les 2)

In de vorige les hebben de leerlingen hun eigen compositie van de stilte gemaakt. In deze tweede les ontwikkelen zij in groepjes een geluidscompositie van een locatie met veel herrie en met veel stilte. Ook hier is concentratie, samenwerking en goed naar elkaar luisteren van belang.

Stilte (les 3)

In deze laatste les van het project Stilte maken de leerlingen dialogen met zo weinig mogelijk woorden. Ze ontdekken dat je met slechts twee woorden een complete dialoog kunt neerzetten. En dat het bewust inzetten van stiltes je tekst extra betekenis kan geven.

Getallen (Grote Rekendag)

In deze les improviseren de leerlingen scènes die spelen rondom getallen, waarbij ze continu alert zijn op hun medespelers. Belangrijk in deze les is het logisch maken van een verhaal, het blijven spelen van een situatie en het accepteren van een rol.

Gedichtendans

In deze dramales rondom poëzie staan elfjes centraal. Een elfje is een gedicht bestaande uit 11 woorden verdeeld over 5 regels. De leerlingen schrijven door middel van stoelendans ieder een elfje, welke zij vervolgens in drietallen omzetten naar een scène. De leerling neemt in het maakproces afwisselend de rol van regisseur en speler op zich. Hierdoor neemt samenwerken, rekening houden met elkaar en ideeën verwoorden een belangrijke plek in in deze les.

Misdrijf

In deze dramales creëren de leerlingen scènes rondom een misdrijf. Hierbij leren ze spanning op te bouwen in een verhoor, getuigenverklaring en reconstructie. Ze worden gestimuleerd de misdrijven klein te houden en deze zo groot en overdreven mogelijk neer te zetten. Zo kan het verplaatsen van een theepot door de conciërge opeens een zeer criminele zaak worden. Creatief spelen met taal en associëren op elkaars spelimpulsen staan in deze les centraal.

Uitgenodigd (Kinderboekenweek 2014)

In deze dramales, passend bij de Kinderboekenweek 2014, improviseren de leerlingen feestelijke scènes. Ze schakelen tussen verschillende personages en feestdagen. Ze zetten spelenderwijs een wie, wat en waar neer en maken hierbij afwisselend gebruik van fysiek en tekst. In de kernopdracht improviseert de bovenbouw in groepjes een feest waarbij een gast arriveert die niet is uitgenodigd.

Echte dialogen

Deze dramales gaat over realistische en onrealistische gesprekken. De leerlingen leren het verschil tussen een tekst die dicht bij hen staat en een volledig verzonnen of sterk overdreven tekst. In de kernopdracht maken de leerlingen in groepjes twee dialogen aan de hand van een invulblad. De ene dialoog schrijven zij realistisch en de ander onrealistisch. Vervolgens kiezen ze één van beide teksten om een scène van te maken.

Vrijheid

Deze dramales voor de bovenbouw gaat over de betekenis van vrijheid en sluit perfect aan bij het thema 4 en 5 mei. Op welke manier kun je je vrij voelen en wanneer ben je niet vrij? De leerlingen maken in groepjes standbeelden waarin het belang van vrijheid wordt neergezet. Vanuit dit beeld ontstaan scènes over situaties die ook het tegenovergestelde laten zien. In de les wordt gewerkt met sensitiviteit en samenwerking.

Feestcomité (Koningsdag)

Elk jaar bezoekt het koninklijk echtpaar op Koningsdag een plek in Nederland. Dit jaar bestaat het feestcomité uit jouw groep 7/8 en organiseren de leerlingen van de bovenbouw de feestactiviteiten voor deze dag. Ze laten Willem-Alexander en Maxima hun prachtige dorp of stad zien, zingen het Wilhelmus en spelen Oud-Hollandse spelletjes. En vooral dat laatste gaat niet helemaal zoals gepland.

Buitenaardse wezens

Deze dramales voor groep 7/8 gaat over buitenaardse wezens. De leerlingen spelen aliëns die landen op aarde en onze manier van leven ontdekken. De leerlingen leren associëren en op een andere manier kijken naar dingen die voor ons heel normaal zijn. In de les wordt gebruik gemaakt van objectenspel en jabbertalk.

Stillevens (Vincent van Gogh)

Deze dramales over stillevens maakt deel uit van de lessenserie over Vincent van Gogh. De leerlingen ontdekken het verschil tussen een realistisch en abstract stilleven. In de les worden de leerlingen gestimuleerd goed te observeren en te letten op de compositie en betekenis van een beeld. In de kernopdracht maken zij een stilleven van zowel voorwerpen als van het eigen lichaam.

Don Quichot

Deze dramales voor groep 7/8 gaat over Don Quichot, het beroemde boek van Cervantes. De leerlingen maken kennis met deze dolende ridder door middel van drie van zijn bekendste avonturen. Ze schrijven en spelen zelf een dialoog tussen Sancho en Don Quichot en ontdekken op welke manier je de essentie van een verhaal kunt vinden.

Olympische Spelen

Deze dramales voor groep 7/8 is ontwikkeld in het kader van de Olympische Spelen. In de les maakt de bovenbouw een openingsceremonie waarin de landenteams gepresenteerd worden. Hierbij maken ze gebruik van jabbertalk. Jabbertalk is communicatie met gefantaseerde klanken.

Het Grote Theaterspel (Kinderboekenweek 2013)

De dramaoefeningen in deze les worden uitgevoerd in teamverband. Ieder team kan ingrediënten (kostuums, rekwisieten, muziek) winnen voor de eindopdracht, waarin een scène gemaakt wordt. Hoe meer ingrediënten gewonnen zijn, hoe rijker de scène aangekleed kan worden. De teams spelen tegen elkaar, maar tegelijkertijd wordt samenwerking gestimuleerd.

Dieren in beweging (les 1)

In deze lessenserie staat de beweging van dieren centraal. De leerlingen bestuderen verschillende dieren nauwkeurig en gebruiken hun manier van bewegen in spel. Hierbij maken ze de transformatie van het naspelen van dieren tot het inzetten van dierlijke trekken binnen een menselijk personage.

Dieren in beweging (les 2)

In de vorige les hebben de leerlingen geëxperimenteerd met de fysieke kenmerken van verschillende dieren. In tweetallen hebben zij een favoriet dier uitgekozen en bestudeerd. Die dieren zijn de inspiratiebron voor deze tweede les.

Dieren in beweging (les 3)

In tweetallen hebben de leerlingen een favoriet dier uitgekozen en bestudeerd. Die dieren zijn de inspiratiebron voor de vorige les en voor deze laatste les. De leerlingen maken een eigen menselijk personage geïnspireerd door hun dier. Met dit personage ontwikkelen ze een korte solo en spelen zij een groepsscène.

Spreekwoorden

De leerlingen leren in deze les spreekwoorden en hun betekenis kennen. In de kernopdracht maken de leerlingen in groepjes door middel van toneelspel een scène rondom de betekenis van een spreekwoord.

Verkeer

De leerlingen zetten in deze les verkeersregels en -borden om in spel. Ze maken daarbij gebruik van toneelspel gecombineerd met improvisatie. In de kernopdracht maken de leerlingen in groepjes een scène waarbij een verkeersregel overtreden wordt.

Geld (Week van het geld)

Deze dramales is speciaal ontwikkeld rondom de Week van het Geld. In deze projectweek leren basisschoolleerlingen omgaan met geld. Uiteraard kun je deze les ook geven op een ander moment in het schooljaar. In de les wordt ingegaan op locaties waar geld een belangrijke rol speelt. De leerlingen ontdekken welke bedragen passen bij elke locatie en wat zij voor een bepaald budget kunnen kopen.

Tekstacteren (Kinderboekenweek 2012)

In deze dramales gaan de leerlingen aan de slag met theaterteksten rondom het thema van de Kinderboekenweek 2012: Hallo wereld! Zij maken aan de hand van deze dialogen een scène waarin zij zich vooral bezig houden met wie, wat en waar. In sommige teksten zijn deze drie W's al duidelijk, maar kunnen door een kleine aanpassing een compleet andere betekenis krijgen.

Theatersport

Theatersport valt onder improvisatietheater, vaak in wedstrijdvorm tussen verschillende teams. In deze les is gekozen voor simpele improvisaties zonder wedstrijdelement, zodat de leerlingen binnen een veilige sfeer kennis met de spelvorm kunnen maken.

Status

Bij status gaat het er om wie de macht in de scène heeft. De status kan afhangen van rangen en standen, zoals bij een koning en zijn bediende. Toch kan de koning een lage status hebben. Bijvoorbeeld wanneer de bediende ontdekt dat de koning duimt in zijn slaap. De leerlingen gaan aan de slag met een wisseling van status in een scène en leren dat ze hierbij niet persé tekst nodig hebben.

Slapstick (les 1)

Slapstick is een vorm van komedie waarin lichamelijke acties de hoofdrol spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vechtpartijen, valacties en achtervolgingen. In deze eerste les ontdekken de leerlingen wat slapstick is en oefenen zij met verschillende slapsticktechnieken. In de volgende les maken de leerlingen in tweetallen een slapstickscène.

Slapstick (les 2)

In de eerste les hebben de leerlingen ontdekt wat slapstick is en geoefend met verschillende slapsticktechnieken. In deze les gebruiken de leerlingen deze technieken om in tweetallen een slapstickscène te maken. Het uitgangspunt bij deze scènes is een stoel.

Afscheidsmusical (les 1)

Deze lessenserie is bedoeld als ondersteuning bij het repeteren van de afscheidsvoorstelling van groep 8. De serie geeft de spelers meer zelfvertrouwen en zorgt voor een stevige basis binnen de voorstelling. Je kunt de lessen gebruiken gedurende het repetitieproces op een willekeurig moment. In de eerste les wordt ingegaan op het ontwikkelen van het personage.

Afscheidsmusical (les 2)

Deze lessenserie is bedoeld als ondersteuning bij het repeteren van de afscheidsvoorstelling van groep 8. De serie geeft de spelers meer zelfvertrouwen en zorgt voor een stevige basis binnen de voorstelling. Je kunt de lessen gebruiken gedurende het repetitieproces op een willekeurig moment. Deze tweede les gaat om de leerlingen bewust te maken van de podiumpresentatie.

Afscheidsmusical (les 3)

Deze lessenserie is bedoeld als ondersteuning bij het repeteren van de afscheidsvoorstelling van groep 8. De serie geeft de spelers meer zelfvertrouwen en zorgt voor een stevige basis binnen de voorstelling. Je kunt de lessen gebruiken gedurende het repetitieproces op een willekeurig moment. Les 3 kun je gebruiken als warming-up voor aanvang van de presentatie.

Contact

De leerlingen versterken in deze les hun lichaamsbesef, maken fysiek contact met elkaar en ontdekken hoe lichaamstaal werkt. In de kernopdracht wordt hun eigen rol in de klas als inspiratiebron gebruikt voor een groepsscène. Doordat zij zich daarbij verplaatsen in een tegenovergesteld personage, ontstaat een veilige sfeer waarin zij zichzelf durven laten zien.

Romeo en Julia

Het wereldberoemde verhaal "Romeo en Julia" door William Shakespeare staat in deze dramales centraal. De leerlingen maken kennis met deze liefdesgeschiedenis en de tijd waarin het zich afspeelt. Ze maken van de bekende balkonscène een eigen vertolking en leven zich in in de strijd tussen de Capulets en Montagues.

Energie (CITO)

Deze energieke dramales is bijzonder geschikt voor in de CITO-week. Een les waar de leerlingen in deze spannende periode hun energie kwijt kunnen. De oefeningen zijn klassikaal en laagdrempelig, zodat er met elkaar een goede sfeer wordt neergezet. En leerlingen die zich prettig voelen en veel bewegen, leren beter.

Film (Les 1)

Deze lessenserie voor groep 7/8 gaat over films. In de eerste les wordt ingegaan op het spelen van verschillende filmgenres en het experimenteren met emoties binnen teksten. In de tweede les staat de Oscaruitreiking centraal en lossen de leerlingen met elkaar de verdwijning van de Oscarbeeldjes op.

Film (les 2)

Deze tweede Filmles gaat over de jaarlijkse uitreiking van de Oscars. De leerlingen geven in deze dramales hun eigen Oscaruitreiking vorm door middel van toneelspel. In de maakopdracht lossen de leerlingen met elkaar het mysterie van de verdwenen Oscarbeeldjes op.

Televisie

De leerlingen spelen in deze dramales verschillende televisieprogramma's en leren snel schakelen in spel. Ook wordt het spelen van een probleem en het direct reageren hierop geoefend.

Kerst

In de periode rondom Kerst staat de familie vaak centraal. Op bezoek bij familie, knus met elkaar eten en veel warmte en gezelligheid. In deze dramales wordt deze gezelligheid als uitgangspunt genomen en omgezet in situaties die nooit meer goed lijken te komen. Met natuurlijk wel een happy end, zoals dat gebruikelijk is in kerstverhalen.

Griezelen

De leerlingen gaan aan de slag met het thema griezelen aan de hand van scènes uit griezelfilms. De leerlingen ontdekken dat het zo minimaal mogelijk gebruiken van tekst een scène vaak veel spannender maakt. Een leuke les voor bijvoorbeeld Halloween!

Associëren

Associëren is een belangrijk onderdeel van improviseren. Bij associëren wordt een (impulsief) verband gelegd tussen zaken. In het improviseren is het noodzakelijk dat er direct en vrij gereageerd wordt op deze impulsen.

De zomervakantie

Zo vlak na de zomervakantie zit iedereen vol met vakantieverhalen. In deze les worden die verhalen, door middel van toneelspel en improvisatie, sterk overdreven. Hierdoor ontstaan de gekste avonturen en de grootste leugens.

Slavernij (les 1 van 2)

In deze twee lessen duiken de leerlingen van groep 7/8 in de geschiedenis van Nederland en de slavernij. Ze oefenen met het spelen van hoge en lage status en spelen een korte dialoog als plantagehouder en als tot slaaf gemaakte. De leerlingen ontdekken dat een passende tekst bij kan dragen aan het spelen van status, maar dat fysiek en mimiek hierin nog veel belangrijker zijn.

Slavernij (les 2 van 2)

In deze twee lessen duiken de leerlingen van groep 7/8 in de geschiedenis van Nederland en de slavernij. Ze oefenen met het spelen van hoge en lage status en beelden een monoloog uit van een tot slaaf gemaakte. In de kernopdracht maken de leerlingen in groepjes een scène die past bij de reis die de slaven maakten.

De Gouden Weken (les 1 van 3) - Forming

Met deze lessenserie Gouden Weken besteed je bewust en actief aandacht aan het groepsvormingsproces. In deze eerste les besteden we aandacht aan kennismaking. De leerlingen hebben elkaar een aantal weken niet gezien of zitten zelfs in een nieuwe samenstelling. Ook de leerkracht kan voor de leerlingen nieuw zijn. Tijd dus om elkaar (beter) te leren kennen.

De Gouden Weken (les 1 van 3) - Storming

Met deze lessenserie Gouden Weken besteed je bewust en actief aandacht aan het groepsvormingsproces. In deze tweede les besteden we aandacht aan de verhouding tussen leerlingen. Wat betekent het om te leiden en om te volgen? En ben je liever een volger of een leider?

De Gouden Weken (les 1 van 3) - Norming

Met deze lessenserie Gouden Weken besteed je bewust en actief aandacht aan het groepsvormingsproces. In deze laatste les besteden we aandacht aan samenwerking. Hoe werk je op een prettige manier samen? Hoe kun je afspraken maken met elkaar? En op welke manier kun je respectvol met elkaar communiceren?

Het ziekenhuis (Kinderboekenweek 2021)

Deze dramales voor groep 7/8 over beroepen is ontwikkeld naar aanleiding van het thema van de Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil. De les speelt zich af in het ziekenhuis, waarbij de leerlingen afwisselend patiënt en arts spelen. De leerlingen maken in groepjes een scène in de operatiekamer waar een probleem ontstaat. Dit probleem vergroten ze steeds verder uit.

Direct met dit lesmateriaal aan de slag?

In onze lesmethode vind je honderden kant-en-klare dramalessen voor groep 1 t/m 8. Maar vergeet ook onze losse dramaoefeningen, energizers, online lessenmaker en leerlijnmodule niet. Alles bij de hand om je leerlingen een fantastische tijd te geven.

Lesmateriaal voor de andere groepen

Dramalessen groep 1/2

Dramalessen groep 3/4

Dramalessen groep 5/6