Dramalessen groep 3/4

Deze dramalessen hebben wij op dit moment beschikbaar voor groep 3/4.

En dit aanbod groeit continu verder!

Dramalessen groep 3/4

Deze dramalessen hebben wij op dit moment beschikbaar voor groep 3/4.

En dit aanbod groeit continu verder!

De kracht van woorden (Week tegen pesten 2024)

In deze dramales voor de onderbouw (ontwikkeld in samenwerking met Kenniscentrum Omgaan met pesten) experimenteren de leerlingen met de kracht van woorden, zowel op een positieve als negatieve manier. Ze ervaren op welke manier woorden een impact kunnen maken. Samen bedenken ze woorden die ze kunnen kiezen die anderen een goed gevoel geven of hoe ze handiger kunnen zeggen wat hen opvalt.
dramalessen lente

De moestuin

In deze dramales verplaatsen de leerlingen zich in de rol van moestuinder en van plant. Ze ontdekken welke handelingen er nodig zijn in een moestuin en ze ontwikkelen zich van zaadje tot volwassen plant. In de kernopdracht maken ze in groepjes een scène waarin er een probleem ontstaat in de moestuin.

Nachtlampje (prentenboek)

Deze dramales voor groep 3/4 hoort bij het prentenboek "Nachtlampje'. Dit ontroerende verhaal, geschreven door Eva Mesman, gaat over herinneringen en afscheid nemen. In de les vervullen de leerlingen de taak van sterrenmakers. Ze ontvangen dozen met herinneringen en laten door middel van pantomime zien van welke personen deze herinneringen zijn.

Wat is er aan de hand met Ozosnel?

De leerlingen van groep 3/4 gaan aan de slag met probleem en oplossing. Er is namelijk iets aan het hand met het beroemdste paard van het land: Ozosnel. De leerlingen reageren als Pieten op verschillende probleemsituaties en maken daarbij vooral gebruik van mimiek en fysiek. Een expressieve Sinterklaasles!

Sint Maarten

In deze korte dramales improviseren de leerlingen verschillende manieren van lopen tijdens Sint Maarten. Ze laten zich daarbij inspireren door weertypen, emoties en locaties. Wordt het een liedje zingen op de maan, in een hevige storm of overdreven enthousiast?

Mijn straat (Kinderboekenweek 2023)

Deze dramales voor groep 3 en 4 is speciaal ontwikkeld voor het thema van de Kinderboekenweek 2023: Bij mij thuis. De leerlingen beelden een wandeling door hun straat uit en improviseren handelingen die daarbij passen. In tweetallen maken ze een korte scène op straat waarin zij synchroon een reeks handelingen uitvoeren.

Kamperen

In deze dramales maken de leerlingen van groep 3 en 4 een uitstapje naar de camping. Ze pakken hun kampeerspullen in en zetten samen een tent op. Tijdens het opzetten van de tent gaat alles mis. De handleiding klopt niet, het is ontzettend warm en er missen onderdelen. De leerlingen creëren met elkaar een camping in de problemen.

Een sterke groep

Deze dramales voor groep 3/4 maakt onderdeel uit van de lessenserie over het vormen van een sterke groep. Centraal in de lessen staat de toolkit "Ik denk me sterk". Met deze toolkit leren kinderen niet-helpende gedachten herkennen en omzetten in helpende gedachten. Het spel draagt bij aan het scheppen van een divers en inclusief klimaat in groepen, waardoor leerlingen als individu en als groep beter gaan functioneren.

Bomen (Kinderboekenweek 2022)

In deze dramales passend bij het thema ‘Gi-ga-groen’ van de Kinderboekenweek 2022 focussen de leerlingen op bomen. Ze gebruiken al hun zintuigen om zich in te leven in een boom en beelden uit hoe zij als boom in verschillende situaties zouden reageren.

Stomme film

In deze dramales gebruiken de leerlingen groot spel om hun verhaal en emoties zonder geluid goed over te brengen. Ze maken een scène die past in een stomme film, waarbij ze een simpele handeling en verhaallijn zo groot mogelijk neerzetten.
Wie wat waar

Wie, wat, waar

De leerlingen zetten in deze korte dramales een aantal personages en locaties neer. Ze leren zonder lang na te denken hun spelimpulsen te volgen en aanwijzingen van buitenaf direct toe te passen in hun spel. 

Monstertje in je buik

In deze grappige, korte dramales dansen de leerlingen met een denkbeeldig monstertje in hun lijf. Door het monstertje in hun lijf te verplaatsen, komt het accent op verschillende lichaamsdelen te liggen. De leerlingen ontdekken dat dit hun manier van bewegen en spelen verandert.

Ogen open, ogen dicht

In deze korte dramales ervaren de leerlingen het verschil tussen bewegen met de ogen open en de ogen dicht. In hoeverre voel je je veilig om vrij te dansen wanneer je weet dat je bekeken wordt? Een dramales over vertrouwen, sensitief zijn naar elkaar en zintuigen.

Beeldengroep

De leerlingen maken samen beelden vanuit een emotie of gemoedstoestand. Door goed te kijken, versterken ze elkaar in houding en emotie. Op die manier ontstaan beeldengroepen met een betekenis.

Noordpool

Deze dramales voor groep 3 en 4 gaat over de omstandigheden op de Noordpool. De leerlingen maken een barre tocht over ijsschotsen, vissen vreemde voorwerpen op uit een wak en maken dierensporen in de sneeuw. Het kunnen verbeelden en uitbeelden van een compleet andere omgeving dan je gewend bent, staat in deze les centraal.

De Nachtwacht (Kinderboekenweek 2020)

Deze dramales passend bij het thema van de Kinderboekenweek 2020 'En toen...' gaat over het wereldberoemde schilderij De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn. De leerlingen ontdekken in de les wat het schilderij zo bijzonder maakt, verplaatsen zich in de personages en creëren een moderne Nachtwacht van hun klas.

Dromen

In deze dramales voor groep 3/4 fantaseren de leerlingen over dromen. Ze stappen een droomwereld in waarin ze door middel van improvisatie elkaars dromen levend maken. Hierin wisselen de leerlingen tussen de rol van hoofdpersoon en figurant. In de kernopdracht geven ze hun favoriete droom in spel weer.

Ridders

Ridders waren de soldaten van de Middeleeuwen. Ze beschermden de mensen en vochten in oorlogen. Maar in deze dramales hebben de twee ridders Martijn en Koen niet zoveel te doen en vervelen zich. Het uitgangspunt van deze les is het liedje “Ridder Martijn en Ridder Koen” van Chris Winsemius. De leerlingen ontwikkelen zelf een extra couplet op rijm en beelden dit vervolgens uit.

Reis mee (Kinderboekenweek 2019)

Deze dramales hoort bij het thema van de Kinderboekenweek 2019: Reis mee. De leerlingen leren verschillende soorten boten en schepen kennen. Ze beelden handelingen uit, passend bij een specifiek soort schip, en spelen een scène waarin een probleem op dit schip ontstaat.

Op reis (Christelijke Kinderboekenmaand 2019)

Deze dramales voor groep 3/4 is ontwikkeld voor het thema van de Christelijke Kinderboekenmaand 2019: Op reis. De les gaat over de avonturen van Mozes en het volk Israël als ze vanuit Egypte op reis gaan naar het Beloofde Land.

De reuzenkrokodil (boek)

Deze dramales hoort bij het boek 'De Reuzenkrokodil' van Roald Dahl. Een krokodil probeert op veel slimme manieren kinderen te pakken te krijgen en op te peuzelen, maar zijn pogingen worden steeds gedwarsboomd door de andere dieren uit het bos. De leerlingen spelen het verhaal, waarbij zij stap voor stap alle personages en situaties in zowel stilstaande beelden als scènes omzetten.

De Wijzen uit het Oosten

Deze dramales voor groep 3/4 gaat over het bijbelverhaal van de Wijzen uit het Oosten. De leerlingen spelen zelf een Wijze en ontdekken hoe zij de belangrijkste momenten uit dit verhaal in beelden om kunnen zetten.

Verkeer

Deze dramales voor groep 3/4 heeft als thema Verkeer. De leerlingen oefenen met bekende verkeerssituaties, waarbij de nadruk ligt op hun reis van huis naar school. Ze spelen in tweetallen scènes waarin ze zich afwisselend wel en niet aan de verkeersregels houden. Zij worden al improviserend door een agent op hun gedrag aangesproken.

Vriendendienst (Kinderboekenweek 2018)

Deze dramales is ontwikkeld voor de Kinderboekenweek 2018, thema 'Kom erbij!'. In een vriendschap gaan soms dingen mis. Hoe ga je dan met elkaar om? De leerlingen spelen pantomimisch scènes waarin ze op positieve en op negatieve manieren reageren op de ander.

Door dik en dun (Christelijke Kinderboekenmaand 2018)

Deze dramales voor groep 3/4 is ontwikkeld voor het thema van de Christelijke Kinderboekenmaand 2018: Door dik en dun. De les gaat over het verhaal van de verloren zoon en zijn vader die door dik en dun van hem houdt.

Aan tafel!

De leerlingen van groep 3/4 gaan in deze dramales aan de slag met het thema eten. Ze experimenteren met het uitbeelden van verschillende soorten voedsel en de locaties die hierbij passen. Ze vergroten hun spel stapsgewijs uit en ontdekken dat dit, zeker in het geval van pantomime, belangrijk is tijdens het presenteren van een scène.

De ark van Noach

In deze les wordt het verhaal van Noach beleefd door middel van het uitbeelden van de dieren in de ark en het samenwerken in tweetallen. Belangrijk thema is het volgen van je gevoel.

Monsters (Kinderboekenweek 2017)

Deze dramales voor groep 3/4 is ontwikkeld voor het thema van de Kinderboekenweek 2017: Gruwelijk eng. In de les ontwikkelen de leerlingen een monsterpersonage. Hierbij worden ze geholpen door een medeleerling. Ze besteden aandacht aan de uiterlijke kernmerken en manier van bewegen. In de kernopdracht presenteren de leerlingen een handeling waar hun monster heel goed in is.

De kleine walvis (Nationale Voorleesdagen 2017)

Deze dramales voor groep 1, 2 en 3 sluit aan bij het prachtige en vertederende prentenboek 'De kleine walvis' van Benji Davies. Dit boek is, als onderdeel van de Nationale Voorleesdagen, verkozen tot het Prentenboek van het jaar 2017. Het jongetje Boy bouwt een vriendschap op met een kleine walvis die hij op het strand vindt. In deze les spelen de leerlingen als Boy en walvis gezamenlijke activiteiten, waarbij ze ervoor zorgen dat vader hen niet ziet.

Sinterklaas

In deze les zetten de leerlingen verschillende Sinterklaas situaties om in tableaus. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan problemen en bijpassende oplossingen.

Op pad met Prins Opa (Kinderboekenweek 2016)

Deze dramales voor groep 3/4 sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek 2016: Voor altijd jong. Centraal staat het boek 'Keteltje, op pad met Prins Opa', één van de kerntitels van de Kinderboekenweek. De leerlingen maken een zelfde busrit als Keteltje en haar opa, op zoek naar Doffie. Hierbij spelen zij verschillende personages en leren emoties uit te beelden.

Schildpad en Haas

De fabel 'Schildpad en Haas' is de inspiratiebron voor deze dramales voor groep 3/4. In dit verhaal houden Schildpad en Haas een hardloopwedstrijd. Haas denkt gemakkelijk te kunnen winnen en doet geen moeite voor de wedstrijd. Terwijl hij een dutje doet, heeft Schildpad, die langzaam maar gestaag gelopen heeft, de wedstrijd gewonnen. De leerlingen maken klassikaal een groepspresentatie, waarin de fabel in beweging wordt uitgebeeld.

De spin Sebastiaan (Annie M.G. Schmidt)

In deze dramales voor groep 3/4 staat het gedicht 'De spin Sebastiaan' van Annie M.G. Schmidt centraal. De klassieker over het noodlottige avontuur van een spin. De leerlingen zetten in groepjes de strofes van het gedicht om in tekst en beweging. Aan het einde van de les hebben jullie met elkaar een klassikale presentatie ontwikkeld, die perfect te presenteren is tijdens bijvoorbeeld een schoolbrede activiteit.

We hebben er een geitje bij! (prentenboek)

In deze dramales voor de onderbouw, speciaal ontwikkeld voor de Nationale Voorleesdagen, staat het boek "We hebben er een geitje bij!" van Marjet Huiberts en Iris Deppe centraal. In dit Prentenboek van het Jaar 2016 is op de kinderboerderij een nieuwe bewoner geboren. Voor Mik het babygeitje gevonden heeft, gaat hij langs alle andere kinderboerderijdieren, die elk op hun eigen manier uiting geven aan hun blijdschap over de geboorte van het nieuwe geitje.

In de fabriek

In deze les beleven de leerlingen een dagje in de fabriek. Zij bouwen samen een voorwerp aan de lopende band, met en zonder geluid. In de kernopdracht maken ze in tweetallen een scène waarin hun fabriekswerk wordt onderbroken door een aantal synchrone, pantomimische handelingen. Er is aandacht voor het opbouwen van een scène en samenwerken. Deze les is perfect uit te breiden tot een grotere (externe) presentatie.

Zes heksen

Het uitgangspunt voor deze dramales is het liedje "Zes heksen", met tekst van Chris Winsemius. De leerlingen improviseren verschillende handelingen die passen bij een heks. In de kernopdracht zetten ze een couplet van het lied om in een scène, waarbij ze creatief met de tekst om mogen gaan. Hierbij wordt aandacht besteed aan rijm, samenspel en beweging in combinatie met tekst.

Kobe maakt een museum (Kinderboekenweek 2015)

Deze dramales sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek 2015: Raar maar waar. In de les staat het prentenboek "Kobe maakt een museum" van Ashild Kanstad Johnsen centraal, één van de kerntitels van de Kinderboekenweek. Kobe is dol op verzamelen. Al zijn dozen en laden zitten vol. Waar moet hij nu zijn spullen laten? Kobe besluit een museum te maken. Deze les gaat over verzamelen en ordenen. De leerlingen maken hun eigen tentoonstelling. Eerst met gevonden voorwerpen rondom een thema. En vervolgens met hun eigen lichaam in de hoofdrol.

Boer Boris gaat naar zee (Nationale Voorleesdagen 2015)

Deze dramales is ontwikkeld in het kader van de Nationale Voorleesdagen 2015 en gaat over het prentenboek "Boer Boris gaat naar zee" van Ted van Lieshout & Philip Hopman. In dit boek heeft Boer Boris vakantie en gaat naar zee. Hij pakt zijn koffer, maar neemt veel te veel mee. Dan besluit hij zijn tractor vol te laden. Maar dat is nog steeds niet genoeg. Boer Boris weet daar wel raad op. Het wordt een geweldige vakantie!

Ik kom voor mezelf op (Omgaan met pesten)

In deze les voor groep 3/4 staat het thema voor jezelf en anderen opkomen centraal. De les begint met elkaar ontmoeten en helpen. Vervolgens worden verschillende situaties gespeeld waarin het belangrijk is om voor jezelf of een ander op te komen. Welke lichaamstaal en tekst is hierbij wenselijk? Als inspiratiebron hiervoor worden de kaarten uit het spel "Ik denk me sterk" gebruikt.vieren.

Patronen (Grote Rekendag)

Patronen vind je op heel veel verschillende plekken in het dagelijks leven; in de mode, beeldende kunst, rituelen. De patronen die in deze les gebruikt worden zijn continu herhalende loopbewegingen. Vanuit deze patronen improviseren zij met elkaar dialogen zonder woorden. Wanneer er ook emoties aan het patroon worden toegevoegd, ontwikkelen de leerlingen in groepjes een simpel verhaallijntje, geïnspireerd op de patronen plus emoties.

Sterren

Deze dramales voor groep 3/4 gaat over sterren. In de les maken de leerlingen kennis met begrippen als poolster, astronoom en dierenriem. Ze bewegen als sterren aan de hemel en maken een eigen dierenriemteken, waarbij vervolgens improviserend een probleem wordt uitgespeeld. Het maken van patronen en vormen speelt hierin een belangrijke rol.

De maan

In deze dramales fantaseren de leerlingen over het ontstaan van de maan door middel van het volksverhaal Anansi en de Fladdervogel. De leerlingen zetten de verschillende personages uit het verhaal om in handeling en vertellen met elkaar hoe Anansi zijn kinderen te slim af is.

Aadje Piraatje viert feest (Kinderboekenweek 2014)

In deze vrolijke dramales voor de Kinderboekenweek 2014 staat het boek "Aadje Piraatje viert feest" van Marjet Huiberts en Sieb Posthuma centraal. De leerlingen ontwikkelen hun eigen piratenpersonage, waarbij ze een karaktertrek bedenken passend bij hun naam. In groepjes bedenken ze een manier om, net als in het boek, de tand van Aadje Piraatje te trekken.

Koninklijke portretten

In deze dramales worden foto's gemaakt van het dagelijks leven van de koninklijke familie. De leerlingen bewegen als koning of koningin en bevriezen hun handelingen, waardoor tableaus ontstaan. In de les worden geen staatsieportretten gemaakt; alleen foto's die niet geënsceneerd zijn. In de kernopdracht maken de leerlingen in groepjes een serie foto's, die plotseling verpest wordt door een onverwachte gebeurtenis.

Zelfportret (Vincent van Gogh)

In deze dramales voor groep 3/4, onderdeel van de serie over Vincent van Gogh, gaat het over zelfportretten. De leerlingen bekijken verschillende zelfportretten die Van Gogh gemaakt heeft en koppelen hieraan emoties. In de kernopdracht bedenken zij welke emotie op dit moment het best bij hen past, maken hiervan een zelfportret in een tableau en presenteren dit alsof het in een museum hangt.

De Bremer Stadsmuzikanten

In dit sprookje van de Gebroeders Grimm ontsnappen een ezel, hond, kat en haan aan hun baasjes, omdat ze te oud zijn geworden. Ze gaan op weg naar Bremen om stadsmuzikant te worden. In de les wordt gebruik gemaakt van de werkvorm teacher-in-role. Hierbij speelt u een rol in het verhaal, namelijk de rol van verteller en alle menselijke personages. De leerlingen spelen met elkaar de vier dieren.

Wintersport

In deze dramales staan wintersporten, zoals deze op de Olympische Spelen plaatsvinden, centraal. De leerlingen zetten stilstaande beelden neer waarin de soort sport, fase van de wedstrijd en de winnaar duidelijk wordt. In de kernopdracht maken ze in tweetallen een scène bestaande uit een aantal tableaus van start tot aan finish.

KRRRokodil! (prentenboek)

Deze dramales is ontwikkeld in het kader van de Nationale Voorleesdagen 2014 en gaat over het prentenboek "KRRRR...okodil!" van Catherine Rayner. In dit boek plonst krokodil graag in de rivier om andere dieren te laten schrikken. Op een dag ontdekt hij dat het nog leuker is om dat samen te doen. De les gaat over de tegenstelling tussen alleen spelen & samen spelen en verstoppen & tevoorschijn komen.

Handen

Handen staan centraal in deze dramales voor groep 3 en 4. De leerlingen ontdekken welke bewegingen er zijn met de handen, waarmee iets duidelijk gemaakt wordt. Bijvoorbeeld zwaaien, wenken, duim opsteken of een handkus geven. In de kernopdracht maken de leerlingen in tweetallen een scène waarin de handen een hoofdrol spelen.

Ziekenhuis

De leerlingen improviseren in het spelen van verschillende kwalen en handelingen binnen een ziekenhuis. In de kernopdracht wordt een groepsimprovisatie neergezet waarbij de leerlingen al spelend reageren op problemen die zich voordoen in een ziekenhuis.

De tijdrit (Kinderboekenweek 2013)

Deze dramales hoort bij de Kinderboekenweek 2013 en gaat over het boek "De Tijdrit" door Rod Waters. De leerlingen werken toe naar het maken van een korte scène zonder tekst. Hierin wordt aandacht besteed aan het creëren van een duidelijk begin en eind en het introduceren van een probleem.

Ridder Ratjetoe (prentenboek)

In deze dramales staat het prentenboek "Ridder Ratjetoe en de Drakameel" van Stefan Wolters centraal. De leerlingen ontwikkelen personages en improviseren hier vanuit een kort gesprek. Spelimpulsen accepteren en oplossingsgericht denken zijn hierbij belangrijk. In de kernopdracht maken de leerlingen in groepjes een eigen fantasiedier.

Het grote bosorkest (prentenboek)

In dit boek van Guido van Genechten komt het bos met al haar geluiden langzaam tot leven. De leerlingen ontdekken welke vogelgeluiden er in een bos te horen zijn en maken hiervan met elkaar al improviserend een concert. Goed naar elkaar luisteren, muzikaliteit en sensitiviteit zijn hierbij belangrijk.

Lichaamstaal

De leerlingen ontdekken wat je lijf over jezelf kan zeggen zonder dat je daarbij gesproken taal nodig hebt. Emoties staan hierin centraal. In de kernopdracht maken de leerlingen een scène waarin twee personages een tegenovergestelde emotie, en dus lichaamstaal, laten zien.

Tegenstellingen

Met behulp van tableaus zetten de leerlingen tegenovergestelde woorden om in beelden. Hierbij komen zowel concrete (groot/klein) als abstracte (stout/lief) tegenstellingen aan bod. In de kernopdracht maken de leerlingen in tweetallen een korte scène waarin zij een tegenstelling plus een omkering uitbeelden.

Nog 100 nachtjes slapen (prentenboek)

Deze dramales voor groep 1-3 over vormen speelt rondom het prentenboek "Nog 100 nachtjes slapen" door Milja Praagman. Dit boek is gekozen als Beste Prentenboek van het Jaar en staat centraal tijdens de Nationale Voorleesdagen 2013. De leerlingen ontdekken welke vormen er zijn aan de hand van verjaardagscadeautjes.

Bang zijn

Ieder kind is weleens bang voor bijvoorbeeld monsters, spinnen of het donker. Schaduwen spelen een belangrijke rol in deze les. Een stapeltje kleding kan 's nachts een monster lijken en vanuit je bed kun je soms zomaar iets zien bewegen. In de les staat de werkvorm spiegelen centraal. In de kernopdracht maken de leerlingen een dansgevecht waarin zij de schaduwen overwinnen.

Wereldreis (Kinderboekenweek 2012)

Rondom het thema "Hallo Wereld!" gaan de leerlingen op wereldreis. Ze reizen langs verschillende landen en volkeren. Zo spelen zij cowboys, ontdekken hoe mensen elkaar begroeten in andere delen van de wereld en maken een eigen wereldreis geïnspireerd op muziek. In de kernopdracht maken de leerlingen in groepjes een eigen regendans.

Hoeden

In deze les staat de werkvorm objectenspel centraal; een techniek waarbij voorwerpen een belangrijk uitgangspunt zijn. In dit geval zijn dat hoeden. De leerlingen improviseren met verschillende manieren van het gebruiken van een hoed en ontdekken in welke voorwerpen een hoed kan veranderen.

Beroepen

Beroepen staan in deze les pantomime voor groep 3/4 centraal. De leerlingen beelden diverse beroepen uit en spelen locaties waar veel verschillende beroepen voor komen, zoals het restaurant, vliegveld en ziekenhuis.

Schoenen

De leerlingen ontdekken dat schoenen je manier van bewegen beïnvloeden. Ze dansen op verschillende soorten schoenen, ontwikkelen een eigen personage en bezoeken daarmee een zelfgecreëerde schoenenwinkel.

Eten

In deze les ontdekken de leerlingen hoe je het bereiden en eten van verschillende soorten voedsel kunt uitbeelden. Daarbij wordt ingegaan op het verschil tussen gezond en ongezond eten.

Pasen

De leerlingen beschilderen paaseieren en maken daarbij gebruik van de danselementen. De vier danselementen (tijd, ruimte, kracht en bewegingsstroom) spelen in iedere beweging een rol. Voor de leerlingen geeft dit houvast in hun manier van bewegen en de mogelijkheid hierin te variëren. In deze les wordt gebruik gemaakt van de elementen tijd en ruimte.

Verliefd

Deze les met de techniek tableaus gaat over het thema verliefdheid. De leerlingen zetten hun verliefde gevoelens om in stilstaande beelden. Ze ontdekken hoe je een emotie in een beeld kunt laten zien, welke manieren er zijn om je verliefdheid te tonen en welke reactie dit oproept bij de ander.

Zintuigen

De leerlingen ontdekken wat er gebeurt als er één of meerdere van de zintuigen tijdelijk worden uitgeschakeld. Er wordt vooral aandacht besteed aan het zien en niet zien en het daardoor inzetten van tast en gehoor.

Winter

De leerlingen van groep 3/4 glijden door middel van bewegingsspel het seizoen winter in. Ze ontdekken de verschillen tussen het overspannen (bevriezen) van het lichaam, het ontspannen (ontdooien) en het onderspannen (smelten).

Kerst

Het geven en krijgen van kerstcadeautjes staat in deze les centraal. De leerlingen geven de emoties, die je kunt hebben bij het krijgen van een cadeau, weer in beweging.

Begroetingen

Deze dramales staat in het teken van elkaar begroeten. De leerlingen ontdekken dat de manier van begroeten afhankelijk is van de situatie waarin de ontmoeting zich afspeelt. Een begroeting tussen twee geliefden ziet er anders uit dan die tussen vijanden.

Herfst

De herfst is een seizoen dat zeer geschikt is voor een dramales rondom bewegingsspel. De leerlingen bewegen als verschillende elementen (bomen, vallende bladeren, spinnenwebben) passend bij dit jaargetijde. Extra aandacht wordt besteed aan het stevig aarden met de voeten.

Dieren

In deze les ontdekken de leerlingen door middel van improvisatie op welke plekken je dieren kunt vinden. Ze ontmoeten dieren met slechte eigenschappen en creëren hun ideale dier.

De zomervakantie

Zo vlak na de zomervakantie zit iedereen vol met vakantieverhalen. In deze les zetten de leerlingen deze verhalen om in pantomime. Ze maken kennis met de vier elementen (aarde, water, lucht, vuur) en beelden vakantie-activiteiten uit.

Dolfje Weerwolfje (boek)

In dit populaire boek van Paul van Loon blijkt Dolfje, een gewoon jongetje, een weerwolf te zijn. En hoewel hij in het begin ontzettend bang voor deze gave is, maakt het hem juist heel bijzonder. Dolfje Weerwolfje wordt zelfs een held! De leerlingen ontwikkelen in de kernopdracht een dier met een speciale gave.

Sprookjes

In deze dramales over sprookjes ontdekken de leerlingen welke momenten belangrijk zijn in een verhaal. Deze momenten zetten zij om in stilstaande beelden.

De Gouden Weken (les 1 van 3) - Forming

Met deze lessenserie De Gouden Weken besteed je bewust en actief aandacht aan het groepsvormingsproces. In deze eerste les besteden we aandacht aan kennismaking. De leerlingen hebben elkaar een aantal weken niet gezien of zitten zelfs in een nieuwe samenstelling. Ook de leerkracht kan voor de leerlingen nieuw zijn. Tijd dus om elkaar (beter) te leren kennen.

De Gouden Weken (les 2 van 3) - Storming

Met deze lessenserie Gouden Weken besteed je bewust en actief aandacht aan het groepsvormingsproces. In deze tweede les besteden we aandacht aan de verhouding tussen leerlingen. Wat betekent het om te leiden en om te volgen? En ben je liever een volger of een leider?

De Gouden Weken (les 3 van 3) - Norming

Met deze lessenserie Gouden Weken besteed je bewust en actief aandacht aan het groepsvormingsproces. In deze laatste les besteden we aandacht aan samenwerking. Hoe werk je op een prettig manier samen? Hoe kun je afspraken maken met elkaar? En op welke manier kun je respectvol met elkaar communiceren?

Het vliegtuig (Kinderboekenweek 2021)

Deze dramales voor groep 3/4 over beroepen is ontwikkeld naar aanleiding van het thema van de Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil. De les speelt zich af in een vliegtuig. De leerlingen spelen handelingen die passen bij piloten en stewardessen. Door klassikaal spelaanwijzingen te geven passen zij improviserend hun spel aan.

Direct met dit lesmateriaal aan de slag?

In onze lesmethode vind je honderden kant-en-klare dramalessen voor groep 1 t/m 8. Maar vergeet ook onze losse dramaoefeningen, energizers, online lessenmaker en leerlijnmodule niet. Alles bij de hand om je leerlingen een fantastische tijd te geven.

Lesmateriaal voor de andere groepen

Dramalessen groep 1/2

Dramalessen groep 5/6

Dramalessen groep 7/8