Dramalessen groep 5/6


Deze dramalessen hebben wij op dit moment beschikbaar voor groep 5/6.

En dit aanbod groeit continu verder!

Dramalessen groep 5/6

Deze dramalessen hebben wij op dit moment beschikbaar voor groep 5/6.

En dit aanbod groeit continu verder!

Nachtlampje (prentenboek)

Deze dramales voor groep 5/6 hoort bij het prentenboek 'Nachtlampje'. Dit ontroerende verhaal, geschreven door Eva Mesman, gaat over herinneringen en afscheid nemen. In de les zetten de leerlingen de belangrijkste momenten uit het verhaal om in tableaus, alsof zij samen hun eigen illustraties maken.

Sint Maarten

In deze korte dramales improviseren de leerlingen ontmoetingen bij de deur tijdens Sint Maarten. Ze ervaren hoe hun manier van zingen beïnvloed wordt door wie de deur opendoet. Want een Sint-Maartenliedje zingen voor een boze buurman voelt waarschijnlijk anders dan voor een schattige peuter.

Rituelen (Kinderboekenweek 2023)

Deze dramales voor groep 5 en 6 is speciaal ontwikkeld voor het thema van de Kinderboekenweek 2023: Bij mij thuis. In deze les ontdekken de leerlingen dat er bij ieder thuis andere tradities en rituelen zijn. Het uitgangspunt hierbij zijn de rituelen rondom het bereiden en drinken van thee over de hele wereld. De leerlingen bedenken in tweetallen hun eigen theerituelen, waarbij ze gebruik maken van uitvergroting en vertraging.

Kamperen

De leerlingen vieren vakantie op een Franse camping. Ze vermaken zich prima, totdat er een klacht binnen komt. Kunnen de leerlingen de klacht begrijpen, zonder dat ze de taal spreken? Een vrolijke les vol improvisaties en miscommunicatie.

Een sterke groep

Deze dramales voor groep 5/6 maakt onderdeel uit van de lessenserie over het vormen van een sterke groep. Centraal in de lessen staat de toolkit "Ik denk me sterk". Met deze toolkit leren kinderen niet-helpende gedachten herkennen en omzetten in helpende gedachten. Het spel draagt bij aan het scheppen van een divers en inclusief klimaat in groepen, waardoor leerlingen als individu en als groep beter gaan functioneren.

Herfst

In deze dramales over de herfst spelen voorwerpen een belangrijke rol. De leerlingen ontdekken dat je een voorwerp op veel verschillende manieren kunt gebruiken. De leerlingen maken in groepjes een scène die zich afspeelt in het bos, waar ze een heel bijzonder voorwerp vinden.

Buitengeluiden (Kinderboekenweek 2022)

In deze dramales passend bij het thema ‘Gi-ga-groen’ van de Kinderboekenweek 2022 luisteren de leerlingen naar de geluiden in de natuur. Ze maken een hoorspel waarin zij een landschap laten horen dat ruw verstoord wordt door een geluid dat daar niet hoort.

De lift

In deze dramales spelen de leerlingen improvisatiescènes in de lift. De perfecte plek voor onhandige en ongemakkelijke situaties. In de opdrachten ligt de focus op samenspel en sensitiviteit. De leerlingen spelen groepsimprovisaties waarbij ze elkaars eigenaardigheden overnemen en uitvergroten. En ze maken in groepjes een scène waarin ze vast komen te zitten in de lift en een oplossing moeten bedenken.

En actie!

De leerlingen bouwen in deze dramales een filmset. Ze ontdekken welke beroepen passen bij de filmindustrie en beelden deze improviserend uit. In groepjes maken zij een scène op een filmset, die compleet uit de hand loopt. Waarom glijdt de crew telkens uit? En is de cameraman nu alweer zijn camera vergeten?
Wie wat waar

Wie, wat, waar

De leerlingen spelen in deze korte dramales improviserend verschillende personages, waarbij ze zich laten inspireren door ons 'Wie, Wat, Waar'-spel. In de kernopdracht maken de leerlingen in groepjes een simpele scène waarin zij een personage en handeling combineren. Kijken en luisteren naar elkaar is in deze les belangrijk.

Liedjes zonder tekst

Een korte, muzikale dramales over bekende kinderliedjes. De leerlingen beelden pantomimisch liedjes uit, waarbij ze de tekst met fysiek en mimiek aan het publiek over brengen. Een vrolijke les, waarin liedjes tot leven komen.

Mission impossible

De leerlingen spelen in deze korte dramales inbrekers in een museum, die een peperduur schilderij proberen te stelen. Ze vermommen zich als schilderijen en duiken tussen infraroodstralen door om de bewaker op het verkeerde been te zetten.

Emotiebus

In deze korte les werkt de groep toe naar de bekende dramaoefening 'Emotiebus'. De leerlingen schakelen tussen emoties in zowel fysiek als stem en spiegelen de emoties van anderen. Goed naar elkaar kijken en accepteren wat de ander doet speelt hierbij een belangrijke rol.

Prehistorie

De leerlingen van groep 5/6 duiken in deze dramales de prehistorie in. Ze transformeren naar de verschillende stappen in de evolutie van de mens. De leerlingen uiten zichzelf door middel van fysiek en klank als oermens en maken een scène die zich afspeelt in de prehistorie.

De Nachtwacht (Kinderboekenweek 2020)

Deze dramales passend bij het thema van de Kinderboekenweek 2020 'En toen...' gaat over het wereldberoemde schilderij De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn. In de les verdiepen de leerlingen zich in de handelingen passend bij de groep schutters op het schilderij en vertalen dit naar andere beroepsgroepen. Zo maken ze een Nachtwachtversie van bijvoorbeeld een groep bakkers, timmermannen of kleermakers.

Het Oude Egypte

Deze les gaat over het dagelijks leven van de oude Egyptenaren. De leerlingen spelen scènes waarin ze het land bewerken en in hun levensonderhoud voorzien. Hierbij spelen de omstandigheden van het harde werken en de bijpassende emoties een belangrijke rol.

Paasverhaal in schimmenspel (les 1)

In deze lessenserie maken de leerlingen zelf een schimmenspel rond het Paasverhaal. Ze schrijven een script en spelen het verhaal na met sjablonen. De sjablonen zijn eenvoudig zonder bewegende delen. Toch is het al snel indrukwekkend om naar te kijken en vooral ontzettend leuk om te doen.

Paasverhaal in schimmenspel (les 2)

In deze les maken de groepjes scènes uit het Paasverhaal met behulp van hun stokschimmen. Ze verdelen de rollen, bepalen de posities van de personages en decorstukken en repeteren de scène. Aan het eind van de les worden de scènes aan elkaar gepresenteerd. Met tips voor een schoolbrede presentatie!

Ridders

In de Middeleeuwen waren er veel verschillende beroepen. Veel herkennen we nog (bijvoorbeeld bakker of slager), maar er waren ook beroepen die nu (bijna) niet meer bestaan. In deze dramales gaan de leerling aan de slag met een bekend beroep uit de Middeleeuwen: de ridders. Ze leren wat de taken van een ridder waren, hoe een ridder zich voelde tijdens zijn werkzaamheden en hoe je een ridder werd.

Schaatsen

In deze dramales voor groep 5/6 wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van schaatsen. De leerlingen werken in de les toe naar een scène rondom een wedstrijd in kunstrijden of in langebaanschaatsen. Ze maken hierbij gebruik van slowmotion om een bepaald moment uit hun wedstrijd extra te benadrukken.

De Romeinen

In deze les verdiepen de leerlingen zich in het vermaak in de Romeinse tijd. Aan de hand van afbeeldingen en beelden maken ze tableaus passend bij Romeinse sporten en wedstrijden, zoals worstelen, wagenrennen en gladiatorengevechten. De houding van het lichaam is hierbij het uitgangspunt.

Op reis (Christelijke Kinderboekenmaand 2019)

Deze dramales voor groep 5/6 is ontwikkeld voor het thema van de Christelijke Kinderboekenmaand 2019: Op reis. De les gaat over de avonturen van Paulus tijdens zijn zendingsreizen. In deze les worden de avonturen omgezet in scènes door middel van tableaus.

Reis mee (Kinderboekenweek 2019)

Deze dramales hoort bij het thema van de Kinderboekenweek 2019: Reis mee. In de les reizen de leerlingen met de trein. Hierbij spelen ze de rol van machinist, conducteur en treinreiziger. Ze schakelen in de snelheid van hun handelingen en in bijpassende en contrasterende emoties.

Dierenvrienden (Kinderboekenweek 2018)

Deze dramales is ontwikkeld voor de Kinderboekenweek 2018, thema 'Kom erbij!'. De leerlingen spelen een zelfgekozen dier, waarmee zij samen met een tegengesteld dier een vriendschap opbouwen. Zij ontdekken dat je niet hetzelfde hoeft te zijn om het goed met elkaar te kunnen vinden.

Door dik en dun (Christelijke Kinderboekenmaand 2018)

Deze dramales voor groep 5/6 is ontwikkeld voor het thema van de Christelijke Kinderboekenmaand 2018: Door dik en dun. De les gaat over het verhaal van de vier vrienden die door dik en dun voor hun zieke vriend zorgen. Het verhaal wordt vertaald naar deze tijd door middel van toneelspel.

Korte dialogen (les 1)

In deze twee dramalessen wordt gebruik gemaakt van korte dialogen. De dialogen zijn gemakkelijk in te zetten en op vele manieren te interpreteren. De leerlingen maken in deze les een korte scène waarin ze gestimuleerd worden de wie, wat en waar snel en helder neer te zetten. In de volgende les worden de leerlingen uitgedaagd de scènes in uiteenlopende situaties te plaatsen.

Korte dialogen (les 2)

Dit is de tweede en laatste les in de serie 'Korte dialogen'. De leerlingen gebruiken ditmaal emoties om hun dialoog in spel neer te zetten. Hierbij blijft het belangrijk om eerst de situatie helder te maken door middel van wie, wat en waar.

De ark van Noach

In deze les wordt het verhaal van Noach beleefd door middel van tableaus (stilstaande beelden) en een korte zelfgemaakte scène. Een belangrijk thema in de les is blijven vertrouwen, ook al moet je lang wachten.

Monsters (Kinderboekenweek 2017)

Deze dramales voor groep 5/6 is ontwikkeld rond het thema van de Kinderboekenweek 2017: Gruwelijk eng. In de les creëren de leerlingen hun eigen monster. Ze denken daarbij na over uiterlijke kenmerken, karaktertrekken en bijzonderheden. De leerlingen maken in tweetallen een simpele scène waarin zij als monster een slapend kind laten schrikken. Het vasthouden van de rol en het duidelijk opbouwen van een scène staan hierin centraal.

Sporen in de sneeuw

In deze dramales maakt groep 5/6 hun eigen sporen in de sneeuw. Ze onderzoeken daarbij hoe mensen, dieren en voertuigen hun sporenpatroon achterlaten. In de kernopdracht maakt de hele groep een groot patroon, dat uiteindelijk wordt omgezet in een schilderij. Bewust zijn van het fysiek en alert zijn op de omgeving staat in deze les centraal.

Sinterklaas

Toneelspel staat centraal in deze Sint-dramales voor groep 5/6. De leerlingen maken zelf een nieuwsitem, dat past in het Sinterklaasjournaal. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het creëren van een probleem en het bedenken van een bijpassende oplossing.

Joris en de geheimzinnige toverdrank (Kinderboekenweek 2016)

Het fantastische boek 'Joris en de geheimzinnige toverdank' van Roald Dahl staat in deze dramales voor groep 5/6 centraal en maakt onderdeel uit van onze lessenserie voor de Kinderboekenweek 2016. In dit boek maakt Joris een toverdrank om af te komen van zijn vervelende oma. De leerlingen zetten het hele verhaal om in foto's en spel, waarin zij hun eigen gekke dieren en ingrediënten voor de toverdrank bedenken.

Spookhuis

De leerlingen brengen een bezoekje aan een oude, verlaten villa. Hoewel de villa al jaren leeg staat, zijn er nog genoeg geluiden te horen. In groepjes maken de leerlingen een hoorspel, waarbij zij één van de kamers van het spookhuis in geluid presenteren. Ze voegen hieraan spannende elementen toe. De leerlingen leren dat het creëren van spanning het meest effectief is als dit subtiel wordt opgebouwd.

De heks van Sier-kon-fleks (Annie M.G. Schmidt)

In deze dramales voor de middenbouw staat het gedicht 'De heks van Sier-kon-fleks' van Annie M.G. Schmidt centraal. Een grappige tekst over een heks die een stad teistert met haar plagerijen. De leerlingen bedenken nieuwe strofes voor het gedicht en koppelen hier bewegingen aan. Aan het einde van de les hebben jullie met elkaar een klassikale presentatie ontwikkeld, die perfect te presenteren is tijdens bijvoorbeeld een schoolbrede activiteit.

Hopeloos verliefd (prentenboek)

In deze dramales staat het prentenboek "Hopeloos verliefd" van Angelika Glitz en Annette Swoboda centraal. Een boek over anders zijn, niet afgaan op uiterlijk en verliefdheid. De leerlingen zetten het verhaal om in scènes, waarbij ze zich telkens inleven in één van de hoofdpersonages. Ze maken hierbij vooral gebruik van pantomime en zetten alleen tekst in als dit iets toevoegt aan de scène.

Circus

In deze dramales voor groep 5/6 maken de leerlingen met elkaar een circus. In dit circus worden de meest fantastische kunsten vertoond, als je de aanplakbiljetten moet geloven tenminste. In feite zijn de artiesten namelijk helemaal niet talentvol, maar door hun manier van presenteren lijkt het heel wat. De leerlingen ontwikkelen een simpele act, die zij vol overgave presenteren. Overtuigen en vol zelfvertrouwen een boodschap brengen staat in deze les centraal.

De raaf en de vos

Deze dramales voor groep 5/6 gaat over de bekende fabel van Jean de la Fontaine: De raaf en de vos. In deze fabel weet een vos met mooie woorden een stuk kaas van de raaf af te pakken. De leerlingen zetten in de les de fabel om naar een zelfbedachte situatie waarin iemand iets van een ander gedaan wil krijgen. Hierbij wordt aandacht besteed aan het overtuigen van de ander en het inzetten van zo min mogelijk tekst.

Stijn, uitvinder (Kinderboekenweek 2015)

In deze dramales voor kleuters staat het boek "Beer is jarig " van Bonny Becker centraal. In het boek laat Beer duidelijk weten dat hij niet van verjaardagen houdt. Het liefst zou hij op zijn verjaardag alleen zijn en het huis schoonmaken. Maar daar denkt zijn vriendje Muis heel anders over. Deze dramales heeft een teacher-in-role vorm wat in deze les betekent dat jij de rol van Beer speelt. De leerlingen spelen Muis die Beer probeert over te halen om zijn verjaardag te vieren.

Wij gaan op berenjacht (project les 1)

In deze lessenserie voor groep 5/6 gaan de leerlingen aan de slag met het bekende boek "Wij gaan op berenjacht" van Michael Rosen en Helen Oxenbury. Door de simpele verhaallijn en de vele herhalingen is dit boek heel geschikt om om te zetten in een aantal scènes, die uiteindelijk gepresenteerd kunnen worden aan de onderbouw. In deze eerste les verkennen de leerlingen het boek en maken zelf kleine scènes. In dit project wordt aandacht besteed aan jezelf presenteren, samenwerken en groot spel.

Wij gaan op berenjacht (project les 1)

In deze lessenserie voor groep 5/6 gaan de leerlingen aan de slag met het bekende boek "Wij gaan op berenjacht" van Michael Rosen en Helen Oxenbury. Door de simpele verhaallijn en de vele herhalingen is dit boek heel geschikt om om te zetten in een aantal scènes, die uiteindelijk gepresenteerd kunnen worden aan de onderbouw. In deze tweede les wordt al het materiaal verzameld en tot één presentatie samengebracht. In dit project wordt aandacht besteed aan jezelf presenteren, samenwerken en groot spel.

Wij gaan op berenjacht (project les 3)

In deze lessenserie voor groep 5/6 gaan de leerlingen aan de slag met het bekende boek "Wij gaan op berenjacht" van Michael Rosen en Helen Oxenbury. Door de simpele verhaallijn en de vele herhalingen is dit boek heel geschikt om om te zetten in een aantal scènes, die uiteindelijk na deze laatste les gepresenteerd kunnen worden aan de onderbouw. In dit project wordt aandacht besteed aan jezelf presenteren, samenwerken en groot spel.

Omgekeerde wereld

Deze dramales gaat over omkeringen in tekst. Als inspiratiebron wordt het gedicht "Leuk is raar" van Harry Jekkers en Koos Meinderts gebruikt. De leerlingen maken in groepjes een couplet voor een eigen "omgekeerde wereld gedicht". Hierin wordt aandacht besteed aan het spelen met taal, tegenstellingen en rijm. Door binnen de opdrachten duidelijke kaders neer te zetten, kunnen de leerlingen hun creativiteit gericht inzetten.

Het land van de grote woordfabriek (prentenboek)

Het fantastische prentenboek "Het land van de grote woordfabriek" van Agnès de Lestrade en Valeria Docampo staat centraal in deze dramales voor groep 5/6. Het boek gaat over een land waar de mensen bijna niet spreken, omdat je woorden moet kopen. In de les spelen de leerlingen met woorden. Bestaande woorden en fantasiewoorden, gratis woorden en onbetaalbare woorden, stille woorden en luidruchtige woorden. Hierbij leren ze betekenis te geven aan en met fantasietaal (jabbertalk).

Einde schooljaar

De leerlingen maken met elkaar een jaaroverzicht. Hierin worden de hoogtepunten van het afgelopen schooljaar gepresenteerd. Dit kunnen activiteiten zoals de weeksluiting, schoolreisje of kerstdiner zijn. Of kleine bijzonderheden zoals de leuke gymlessen, de spreekbeurt van één van de leerlingen of een hoog cijfer voor topografie. De hoogtepunten worden in groepjes voorbereid, waarna alles samengevoegd wordt en dus een klassikale presentatie ontstaat. Leuk om het resultaat te filmen en de les ieder jaar te herhalen.

Hier ben ik (Omgaan met pesten)

De leerlingen van groep 5/6 ontdekken op welke manieren je je sterk of zwak kunt voelen en uiten. Er wordt onderzocht welke gesproken taal past bij een weerbare lichaamstaal. In de kernopdracht maken de leerlingen in groepjes een scène waarin een negatieve situatie door middel van een helpende gedachte op de spelkaart omgebogen wordt naar een positieve situatie.

Vormen (Grote Rekendag)

Ruimtelijke vormen staan centraal in deze dramales. De leerlingen ontwikkelen een aantal scènes vanuit een ruimtelijke vorm. Hierbij besteden ze extra aandacht aan hun positie ten opzichte van elkaar en de ruimte. Er wordt minimaal tekst gebruikt, zodat vooral de lichaamshouding en mise-en-scène betekenis aan de scènes geven.

Dada-gedichten

Een Dada-gedicht is een gedicht waarbij de vaste regels worden losgelaten. Zo laat de dichter bijvoorbeeld door de manier van schrijven en de positie van de woorden de betekenis van de tekst zien. In deze dramales nemen de leerlingen een simpel gedicht als uitgangspunt van een eigen Dada-gedicht. Deze gedichten worden in groepjes gecombineerd en tot een bewegingsscène omgezet. Hierbij staat samenwerken, je laten inspireren door een ander en reflecteren op eigen werk centraal.

Planeten

In deze dramales staan planeten centraal. De leerlingen leren de eigenschappen van de verschillende planeten kennen. Ze maken een ruimtereis in hun raket en ontdekken hierbij een nieuwe planeet. De leerlingen maken in groepjes een scène waarin ze deze zelfbedachte planeet met al haar bijzonderheden presenteren.

De zon

De leerlingen zetten het verhaal "De vuurhonden van de koning" (een Koreaanse mythe over de zon) om in stilstaande beelden. Daarnaast bedenken ze hun eigen volksverhaal waarin het fenomeen zonsverduistering wordt verklaard.

Feestelijke foto (Kinderboekenweek 2014)

Deze dramales naar aanleiding van de Kinderboekenweek 2014 gaat over het maken van foto's tijdens feestelijke gebeurtenissen. De leerlingen leren een persoon centraal te stellen in een stilstaand beeld en een foto te creëren rondom een feestmoment, zoals een verjaardag, Sinterklaas of carnaval.

Bezoek

Deze dramales voor groep 5/6 gaat over bezoek. In de les ontstaan geïmproviseerde gesprekken bij de deur. De leerlingen leren om een ruimte tijdens spel te definiëren zonder en met tekst. Daarbij worden ze gestimuleerd om direct te reageren op spelimpulsen.

Beroemd (Koningsdag)

Deze improvisatieles voor groep 5/6 rondom Koningsdag gaat over beroemd zijn. Als koning of koningin word je op de voet gevolgd door de pers en het publiek. Je bent veel in het openbaar en wordt uitgenodigd voor belangrijke gebeurtenissen. De leerlingen spelen vanuit verschillende improvisatieopdrachten scènes waarin Willem-Alexander en Maxima in het openbaar verschijnen. Ook op de meest ongunstige momenten.

De aardappeleters (Vincent van Gogh)

Deze les voor groep 5/6 hoort bij de lessenserie over Vincent van Gogh. "De aardappeleters", het eerste meesterwerk van Van Gogh, staat hierin centraal. De leerlingen gebruiken het schilderij als start- en eindpunt voor een zelfbedachte scène. Er wordt hierbij aandacht besteed aan het verschil tussen een gesprek aan de eettafel vroeger en nu.

Handen

In deze dramales voor groep 5/6 gaat het over de relatie tussen emoties en handen. Veel handgebaren, zoals applaudisseren, een duim opsteken of zwaaien, brengen een bepaald gevoel met zich mee. Daarnaast spelen de handen een grote rol bij het spelen van een emotie. In de les wordt toegewerkt naar het maken een scène waarin de handen een hoofdrol spelen in het neerzetten van een emotie.

Tijd

Deze dramales heeft als thema tijd. De leerlingen spelen pantomimisch handelingen en situaties, die een tijdsbepaling weergeven. Bijvoorbeeld vroeg of laat, vandaag of over 50 jaar, snel of langzaam. In de kernopdracht maken de leerlingen in groepjes een scène zonder tekst waarin het begrip tijd wordt neergezet.

Vervoer

In tableaus zetten de leerlingen van groep 5/6 verschillende vervoermiddelen neer en de situaties die daarbij kunnen ontstaan. In de kernopdracht maken de leerlingen in groepjes een reeks stilstaande beelden binnen een eigen gekozen vervoermiddel.

Het lelijke jonge eendje (les 1)

In deze lessenserie staat het sprookje van Hans Christian Andersen centraal. Thema's als pesten, anders zijn en buitengesloten worden, zijn duidelijke aanknopingspunten in deze lessen en worden op toegankelijke wijze bespreekbaar gemaakt. In de eerste dramales gaan de leerlingen aan de slag met dialogen uit het sprookje. Hierbij focussen ze op emoties en ruimtegebruik.

Het lelijke jonge eendje (les 2)

In de eerste les van deze serie hebben de leerlingen gewerkt met dialogen uit het sprookje. In deze tweede les wordt het sprookje actueel gemaakt. De leerlingen maken in groepjes een scène gebaseerd op eigen ervaringen.

Theatersport (Kinderboekenweek 2013)

In deze dramales "Klaar voor de start", behorende bij de Kinderboekenweek 2013, staat Theatersport centraal. Theatersport valt onder improvisatietheater, vaak in wedstrijdvorm tussen verschillende teams. In deze dramales is gekozen voor simpele improvisaties zonder wedstrijdvorm rondom het thema Sport, zodat de leerlingen binnen een veilige sfeer kennis met de spelvorm kunnen maken.

Jong & Oud

In deze les verdiepen de leerlingen zich door middel van pantomime en toneelspel in het spelen van personages in verschillende leeftijdsfasen, zoals een baby, kleuter of oudere. In de kernopdracht maken de leerlingen in groepjes een scène met een probleem passend bij een specifieke leeftijdsgroep.

Bodysounds (les 1)

Bodysounds zijn geluiden die met het lichaam gemaakt kunnen worden, zoals stampen met de voeten, klappen in de handen en klakken met de tong. In de eerste les maken de leerlingen kennis met het principe van bodysounds. Ze ontdekken welke mogelijkheden er zijn om geluid te maken met je lichaam en op welke manier het lijf een muziekinstrument kan worden.

Bodysounds (les 2)

Bodysounds zijn geluiden die met het lichaam gemaakt kunnen worden, zoals stampen met de voeten, klappen in de handen en klakken met de tong. In deze tweede les maken de groepjes een scène passend binnen een fabriek waarbij zij zelf de vorm bepalen waarin ze het presenteren.

Uitvindingen

Deze dramales gaat over uitvindingen en het op een nieuwe manier kijken naar bekende situaties. De leerlingen associëren op bestaande voorwerpen en geven hier een andere functie aan. In de kernopdracht gaan ze in groepjes aan de slag en vinden een nieuw voorwerp uit. Er wordt zowel in tekst als in beweging geïmproviseerd.

Geld (Week van het geld)

Deze dramales is speciaal ontwikkeld rondom de Week van het Geld. In deze projectweek leren basisschoolleerlingen omgaan met geld. Uiteraard kun je deze les ook geven op een ander moment in het schooljaar. In de les wordt ingegaan op locaties waar geld een belangrijke rol speelt. De leerlingen ontdekken welke bedragen passen bij elke locatie en wat zij voor een bepaald budget kunnen kopen.

Tekstacteren (Kinderboekenweek 2012)

In deze dramales gaan de leerlingen aan de slag met theaterteksten rondom het thema van de Kinderboekenweek 2012: Hallo wereld! In tweetallen maken zij stap voor stap een korte scène waarin emoties de basis vormen. De leerlingen ontdekken dat een dialoog vanuit vele emoties gespeeld kan worden en daardoor een andere betekenis krijgt.

Status

In deze les maken de leerlingen kennis met het begrip status. Bij status gaat het er om wie de macht in de scène heeft. De status kan bijvoorbeeld afhangen van rangen en standen, leeftijd of beroep. De leerlingen maken in de kernopdracht een korte scène aan de deur waarin de status in fysiek, in stem en in verhaal duidelijk wordt.

Reclame

De leerlingen ontdekken hoe reclame werkt en maken zelf een spotje voor een product. De leerlingen worden hierbij gestimuleerd zo min mogelijk tekst te gebruiken en goed na te denken over de beelden die ze inzetten.

Sport

In deze les zetten de leerlingen verschillende sporten om in stilstaande beelden. In de kernopdracht worden in groepjes tableaus bedacht die een probleem plus oplossing binnen een sportwedstrijd laten zien.

Beroepen

De leerlingen zetten uiteenlopende beroepen om in stilstaande beelden en maken een presentatie over hun eigen droomberoep. Samenwerken zonder veel overleg wordt in deze les gestimuleerd.

Vriendschap

In deze dramales voor groep 5/6 gaat het over vriendschap. De leerlingen beelden activiteiten uit die vrienden samen doen en maken een scène over een ruzie tussen vrienden, die weer wordt bijgelegd.

Verkeer

De leerlingen zetten verkeersregels en -borden om in spel. Ze maken daarbij gebruik van pantomime gecombineerd met jabbertalk. Jabbertalk is communicatie met gefantaseerde klanken. Stimuleer bij de leerlingen het duidelijk gebruiken van intonatie, mimiek en fysiek om de communicatie helder te maken.

Beste Bregje Boentjes (prentenboek)

"Beste Bregje Boentjes" gaat over een eenzaam meisje, Bregje. Wanneer ze een brief op de deurmat vindt die aan haar gericht is, fantaseert ze over de inhoud en de afzender van de brief. De leerlingen zetten fantasierijke brieven om in stilstaande beelden. Ze ontdekken hierbij op welke manier je veel of weinig aandacht kunt trekken binnen een beeld.

Zintuigen

De leerlingen ontdekken dat de zintuigen zowel fijne als niet fijne dingen kunnen ervaren. De leerlingen maken ieder een pantomimische solo waarin ze laten zien waar ze wel en niet van houden.

Winter

De leerlingen spelen door middel van pantomime winterse situaties die door de extreme weersomstandigheden in de soep lopen. In de kernopdracht beelden de leerlingen in groepjes alledaagse situaties uit, die door het winterweer verstoord worden.

Kerst

Groep 5/6 gaat in deze dramales aan de slag met kerstliedjes. In de kernopdracht zetten de leerlingen in groepjes een kerstliedje om in beweging en handeling. Hierbij wordt het verschil tussen pantomime en gebarentaal duidelijk.

Oerwoud

De leerlingen duiken in deze les als Tarzan en Jane de jungle in en maken daar kennis met een vreemde volksstam. In de kernopdracht maken zij een stammendans die zij in een battle tegen elkaar presenteren.

Hoorspel

De leerlingen maken in deze les kennis met de werkvorm hoorspel. Bij een hoorspel ondersteunen de leerlingen een verhaal of situatie met geluid. Dit geluid kan met de eigen stem gemaakt worden of met voorwerpen.

De krant

In deze dramales staat de krant centraal. Door middel van tableaus en toneelspel ontdekken de leerlingen uit welke onderdelen een krant bestaat. In groepjes geven ze een nieuwsbericht vorm door middel van een spelscène plus foto.

Vreemde voorwerpen

In deze les staat objectenspel centraal; een werkvorm waarbij voorwerpen uitgangspunt van het spel zijn. De leerlingen ontdekken op welke manieren je een voorwerp kunt gebruiken. Hierin wordt vooral de fantasie geprikkeld; hoe kan een voorwerp een totaal andere betekenis krijgen?

Joris en de draak

In deze les staat bewegingsspel centraal, waarbij verschillende bewegingskwaliteiten (vooral slowmotion) gebruikt worden. De leerlingen stappen in de rol van de held Joris, maar ook in die van het angstige volk. Aan het eind van de les hebben de leerlingen het gehele verhaal van "Joris en de draak" in beweging omgezet.

De zomervakantie

Zo vlak na de zomervakantie zit iedereen vol met vakantieverhalen. In deze les zetten de leerlingen deze verhalen om in stilstaande beelden; tableaus. Hierbij wordt aandacht besteed aan het weerbericht in verschillende landen en activiteiten tijdens de vakantie.

Smoesjes

In deze dramales bedenken de leerlingen van groep 5/6 smoezen om te verklaren waarom ze gisteren niet op school waren. Aan de hand van hun vindingrijke smoezen schrijven ze een brief aan hun juf of meester om hun afwezigheid te verklaren. De leerlingen oefenen met creatief schrijven, het uitvergroten van problemen en het geloofwaardig neerzetten van iets ongeloofwaardigs.

Oerdieren

Deze dramales voor groep 5/6 gaat over oerdieren, dieren die in de prehistorie leefden. De leerlingen spelen de overgang van het dierenrijk nu naar het dierenrijk heel lang geleden. Ze maken hierbij onderscheid tussen dieren die op het land, in het water en in de lucht leefden. In de kernopdracht beelden de leerlingen in groepjes een oerdier uit, waarbij ieder een stukje poot, vleugel of hoorn is.

De Gouden Weken (les 1 van 3) - Forming

Met deze lessenserie Gouden Weken besteed je bewust en actief aandacht aan het groepsvormingsproces. In deze eerste les besteden we aandacht aan kennismaking. De leerlingen hebben elkaar een aantal weken niet gezien of zitten zelfs in een nieuwe samenstelling. Ook de leerkracht kan voor de leerlingen nieuw zijn. Tijd dus om elkaar (beter) te leren kennen.

De Gouden Weken (les 2 van 3) - Storming

Met deze lessenserie Gouden Weken besteed je bewust en actief aandacht aan het groepsvormingsproces. In deze tweede les besteden we aandacht aan de verhouding tussen leerlingen. Wat betekent het om te leiden en om te volgen? En ben je liever een volger of een leider?

De Gouden Weken (les 3 van 3) - Norming

Met deze lessenserie Gouden Weken besteed je bewust en actief aandacht aan het groepsvormingsproces. In deze laatste les besteden we aandacht aan samenwerking. Hoe werk je op een prettige manier samen? Hoe kun je afspraken maken met elkaar? En op welke manier kun je respectvol met elkaar communiceren?

De bouwplaats (Kinderboekenweek 2021)

Deze dramales voor groep 5/6 over beroepen is ontwikkeld naar aanleiding van het thema van de Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil. De leerlingen spelen verschillende beroepen op de bouwplaats. Ze improviseren bijpassende geluiden, teksten en handelingen en passen hun spel aan aan de spelaanwijzingen die gegeven worden.

Direct met dit lesmateriaal aan de slag?

In onze lesmethode vind je honderden kant-en-klare dramalessen voor groep 1 t/m 8. Maar vergeet ook onze losse dramaoefeningen, energizers, online lessenmaker en leerlijnmodule niet. Alles bij de hand om je leerlingen een fantastische tijd te geven.

Lesmateriaal voor de andere groepen

Dramalessen groep 1/2

Dramalessen groep 3/4

Dramalessen groep 7/8