Dramalessen groep 1/2


Deze dramalessen hebben wij op dit moment beschikbaar voor groep 1/2.

En dit aanbod groeit continu verder!


Dramalessen groep 1/2

Deze dramalessen hebben wij op dit moment beschikbaar voor groep 3/4.

En dit aanbod groeit continu verder!

De kracht van woorden (Week tegen pesten 2024)

In deze dramales voor de onderbouw (ontwikkeld in samenwerking met Kenniscentrum Omgaan met pesten) experimenteren de leerlingen met de kracht van woorden, zowel op een positieve als negatieve manier. Ze ervaren op welke manier woorden een impact kunnen maken. Samen bedenken ze woorden die ze kunnen kiezen die anderen een goed gevoel geven of hoe ze handiger kunnen zeggen wat hen opvalt.

Nachtlampje (prentenboek)

Deze dramales voor groep 1/2 hoort bij het prentenboek 'Nachtlampje'. Dit ontroerende verhaal, geschreven door Eva Mesman, gaat over herinneringen en afscheid nemen. In de les nemen de leerlingen de taak van Stilla de sterrenmaker over. Ze creëren samen een sterrendans, waarmee ze een flonkerende sterrenhemel maken.

Ozosnel

Deze dramales voor de kleuters gaat over het beroemdste paard van het land: Ozosnel. De leerlingen nemen in de les de taak van Sinterklaas over om het paard te verzorgen en mee op pad te gaan over de hoge daken. Maar dat vindt Ozosnel best wel spannend. De leerlingen beleven allerlei avonturen op de rug van het paard van Sinterklaas.

Sint Maarten

De kleuters zingen in deze korte dramales Sint-Maartenliedjes. Ze ervaren dat hun manier van lopen invloed heeft op hoe ze een liedje zingen. Een vrolijke les waarin fysiek en stem gecombineerd worden.


Fantasiehuizen (Kinderboekenweek 2023)

Deze dramales voor de kleuters is speciaal ontwikkeld voor het thema van de Kinderboekenweek 2023: Bij mij thuis. In de les fantaseren de leerlingen aan de hand van afbeeldingen van huizen wie er zou kunnen wonen. De leerlingen spelen personages die bij de huizen passen en improviseren korte scènes bij deze personages thuis.

Onder de grond (Kinderboekenweek 2022)

In deze dramales passend bij het thema ‘Gi-ga-groen’ van de Kinderboekenweek 2022 fantaseren de leerlingen over de wereld die zich onder de grond afspeelt. Ze spelen bomen die stevig met hun wortels in de grond staan en bodemdieren die daartussen leven.

Een sterke groep

Deze dramales voor groep 1/2 maakt onderdeel uit van de lessenserie over het vormen van een sterke groep. Centraal in de lessen staat de toolkit "Ik denk me sterk". Met deze toolkit leren kinderen niet-helpende gedachten herkennen en omzetten in helpende gedachten. Het spel draagt bij aan het scheppen van een divers en inclusief klimaat in groepen, waardoor leerlingen als individu en als groep beter gaan functioneren.

De bioscoop

In deze dramales brengt de onderbouw een bezoekje aan de bioscoop. Ze spelen popcorn in de magnetron, vertolken de hoofdrol in hun zelfbedachte film en beelden met elkaar bezoekers en medewerkers van een bioscoop uit. Een vrolijke en fantasievolle les, waarbij de kleuters alle facetten van een bioscoopbezoek onderzoeken en uitbeelden.

Wie wat waar

Wie, wat, waar

In deze korte dramales improviseren de leerlingen personages en handelingen. Ze starten de les met het pantomimisch uitbeelden van personages, vervolgens zetten ze handelingen neer in stilstaande beelden (tableaus). In de kernopdracht bouwen de kleuters een dierentuin met behulp van bijpassende tableaus.

Het restaurant (Kinderboekenweek 2021)

Deze dramales voor groep 1/2 over beroepen is ontwikkeld naar aanleiding van het thema van de Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil. De kleuters bewegen als bestek, brengen eten rond als een ober en koken als een echte kok. De leerlingen spelen zonder geluid en voorwerpen een restaurant (pantomime) en ontdekken welke beroepen daar belangrijk zijn.

Gouden Weken (les 1 van 3 - forming)

Met deze lessenserie De Gouden Weken besteed je bewust en actief aandacht aan het groepsvormingsproces. De serie voor de onderbouw bestaat uit drie dramalessen. De eerste les is gericht op kennismaking, de tweede les op volgen en leiden en de laatste les op samenwerking. De drie dramalessen worden bij voorkeur in de eerste vier weken na de zomervakantie gepland. In deze eerste les besteden we aandacht aan kennismaking. De leerlingen hebben elkaar een aantal weken niet gezien of zitten zelfs in een nieuwe samenstelling. Ook de leerkracht kan voor de leerlingen nieuw zijn. Tijd dus om elkaar (beter) te leren kennen.

Gouden Weken (les 2 van 3 - storming)

Met deze lessenserie Gouden Weken besteed je bewust en actief aandacht aan het groepsvormingsproces. De serie voor de onderbouw bestaat uit drie dramalessen. De eerste les is gericht op kennismaking, de tweede les op volgen en leiden en de laatste les op samenwerking. De drie dramalessen worden bij voorkeur in de eerste vier weken na de zomervakantie gepland. In deze tweede les besteden we aandacht aan de verhouding tussen leerlingen. Wat betekent het om te leiden en om te volgen? En ben je liever een volger of een leider?

Gouden Weken (les 3 van 3 - norming)

Met deze lessenserie Gouden Weken besteed je bewust en actief aandacht aan het groepsvormingsproces. De serie voor de onderbouw bestaat uit drie dramalessen. De eerste les is gericht op kennismaking, de tweede les op volgen en leiden en de laatste les op samenwerking. De drie dramalessen worden bij voorkeur in de eerste vier weken na de zomervakantie gepland. In deze laatste les besteden we aandacht aan samenwerking. Hoe werk je op een prettige manier samen? Hoe kun je afspraken maken met elkaar? En op welke manier kun je respectvol met elkaar communiceren?

De schoolfotograaf

De leerlingen maken in deze korte dramales stilstaande beelden die passen bij het poseren voor de schoolfotograaf. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen portretten, foto's met broertjes en zusjes en de klassenfoto. Bij de klassenfoto beelden de leerlingen verschillende emoties en situaties uit. Een leuke les als voorbereiding op het bezoek van de schoolfotograaf!

Hondje aan de lijn

In deze korte dramales improviseren de leerlingen simpele ontmoetingen. Samen met hun zelfgekozen hondjes lopen ze over straat en starten gesprekjes met andere hondenbaasjes.

Tuinkabouters met gevoel

In deze korte dramales leven de kleuters zich in in het werk van de tuinkabouter. Ze beelden handelingen in de tuin uit en verbinden hier emoties aan. Hoe sta je als kabouter verdrietig bij de vijver te vissen en hoe hark je boos bladeren bij elkaar?

Winter Wonderland

De decembermaand is voor veel kinderen (en volwassenen) een drukke periode met veel prikkels. Deze les is gemaakt om de kleuters tot rust te laten komen en de aandacht naar het eigen lichaam, gedachten en gevoelens te brengen. De leerlingen stappen een winterlandschap in, waarbij ze zich warm aankleden, dwarrelen als sneeuwvlokjes en zich warmen aan een knapperend kampvuurtje.

Deze ridder zegt nee (prentenboek)

In deze dramales voor de kleuters staat het prentenboek 'Deze ridder zegt nee' van Lucy Rowland centraal. Een grappig boek over een lief riddertje dat af en toe dwarsligt en een draak die gewoon eens een logeerpartijtje bij een vriend wil. In de les kleden de leerlingen zich aan als ridder, voeren ze opdrachten wel of juist niet uit en worden ze vrienden met een draak.

De Nachtwacht (Kinderboekenweek 2020)

Deze dramales passend bij het thema van de Kinderboekenweek 2020 'En toen...' gaat over het wereldberoemde schilderij De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn. De leerlingen ervaren de tegenstelling donker en licht, waar Rembrandt gebruik van heeft gemaakt in zijn schilderij. En ze verplaatsen zich in één van de personages van De Nachtwacht. Met deze personages creëren ze een eigen versie van het schilderij.

Rupsje Nooitgenoeg (prentenboek)

Deze dramales gaat over het wereldberoemde prentenboek 'Rupsje Nooitgenoeg' van Eric Carle. De leerlingen spelen de transformatie van rups naar vlinder. Daarbij wordt aandacht besteed aan de dagen van de week en tellen tot 10. Een vrolijke dramales, waarbij de leerlingen continu in beweging zijn.

Emotiedans

In deze dramales maken de kleuters bewegingen passend bij verschillende emoties. Ze leren met behulp van spelkaartjes emoties herkennen, benoemen en uiten in fysiek en mimiek.

Op reis (Christelijke Kinderboekenmaand 2019)

Deze dramales voor groep 1/2 is ontwikkeld voor het thema van de Christelijke Kinderboekenmaand 2019: Op reis. De les gaat over de avonturen van Mozes en het volk Israël als ze vanuit Egypte op reis gaan naar het Beloofde Land. In deze les beleven de leerlingen het verhaal door middel van bewegingsspel en liedjes.

Reis mee (Kinderboekenweek 2019)

Deze dramales hoort bij het thema van de Kinderboekenweek 2019: Reis mee. De leerlingen maken een spannende fietstocht. Ze maken zich eerst klaar voor de tocht, fietsen stukjes met elkaar mee en beleven vervolgens verschillende situaties tijdens het fietsen. De leerlingen worden gestimuleerd om direct te reageren op spelimpulsen van zichzelf en de leerkracht.

Zacheüs

Deze dramales gaat over de ontmoeting tussen Zacheüs, de tollenaar, en Jezus. De leerlingen spelen de verschillende personages uit dit bijbelverhaal door middel van improvisatie en ontdekken hoe het voelt om buiten te sluiten en binnen te laten.

De geboorte van Jezus

Deze dramales gaat over het bijbelverhaal “De geboorte van Jezus”. De leerlingen beleven het verhaal improviserend door middel van vertelpantomime. Zij spelen afwisselend Jozef en Maria, de herbergier en de herders.

Kom erbij! (Kinderboekenweek 2018)

Deze dramales is ontwikkeld voor de Kinderboekenweek 2018, thema 'Kom erbij!. De leerlingen spelen dieren uit het liedje 'Ik zag twee beren', die samen een handeling uitvoeren. In de kernopdracht improviseren zij klassikaal een scène waarin het gezellige samenzijn van een groep dierenvrienden wordt verstoord door een ander dier. Het thema in deze les is het accepteren van een ander, ook al is hij of zij heel anders.

Door dik en dun (Christelijke Kinderboekenmaand 2018)

Deze dramales voor groep 1/2 is ontwikkeld voor het thema van de Christelijke Kinderboekenmaand 2018: Door dik en dun. De les gaat over het verhaal van de vier vrienden die door dik en dun voor hun zieke vriend zorgen. Het verhaal wordt beleefd door middel van pantomimisch spel en vertelpantomime.

De ark van Noach

In deze les wordt het verhaal van Noach beleefd door middel van het samen bouwen van de ark en het uitbeelden van de dieren die daarop plaatsnemen. Belangrijk thema is doorgaan zonder je af te laten leiden van je doel.

De bakker

Deze dramales voor de kleuters gaat over de bakker. De leerlingen beelden handelingen uit die passen bij het werk in de bakkerij. In de kernopdracht speelt de groep klassikaal een bakkerij, waarbij verschillende (door de leerkracht genoemde) probleemsituaties ontstaan.

Monsters (Kinderboekenweek 2017)

Deze dramales voor groep 1/2 is ontwikkeld voor het thema van de Kinderboekenweek 2017: Gruweljk eng. In de les maken de leerlingen met elkaar een monstermuseum. In dit museum staan beelden van enge, lieve en grappige monsters. De leerlingen leren zich uit te drukken in een stilstaand beeld en hierin goed op elkaar te letten.

De kleine walvis (Nationale Voorleesdagen 2017)

Deze dramales voor groep 1, 2 en 3 sluit aan bij het prachtige en vertederende prentenboek 'De kleine walvis' van Benji Davies. Dit boek is, als onderdeel van de Nationale Voorleesdagen, verkozen tot het Prentenboek van het jaar 2017. Het jongetje Boy bouwt een vriendschap op met een kleine walvis die hij op het strand vindt. In deze les spelen de leerlingen als Boy en walvis gezamenlijke activiteiten, waarbij ze ervoor zorgen dat vader hen niet ziet.

Mijn oma is een ooievaar (Kinderboekenweek 2016)

Deze dramales voor de kleuters sluit aan bij het prentenboek 'Mijn oma is een ooievaar' van Alice Hoogstad, één van de kerntitels van de Kinderboekenweek 2016. In de les spelen de leerlingen dieren, die met elkaar gekruist worden. Bijvoorbeeld tot een krokovaar of een tijgofant. Ze leren hoe je verschillende eigenschappen in spel en beweging kunt combineren.

Dikkertje Dap

In deze dramales voor de kleuters speelt het meest bekende gedicht van Annie M.G Schmidt de hoofdrol: Dikkertje Dap. De leerlingen gebruiken een aantal elementen uit het gedicht, zoals de rode laarsjes en het glijden van de nek van de giraf, tijdens spel. Zowel met als zonder tekst. Op een laagdrempelige en speelse manier gebruiken de leerlingen de avonturen van Dikkertje Dap om hun eigen belevenissen uit te beelden.

We hebben er een geitje bij! (Nationale Voorleesdagen 2016)

In deze dramales voor de onderbouw, speciaal ontwikkeld voor de Nationale Voorleesdagen, staat het boek "We hebben er een geitje bij!" van Marjet Huiberts en Iris Deppe centraal. In dit Prentenboek van het Jaar 2016 is op de kinderboerderij een nieuwe bewoner geboren. Voor Mik het babygeitje gevonden heeft, gaat hij langs alle andere kinderboerderijdieren, die elk op hun eigen manier uiting geven aan hun blijdschap over de geboorte van het nieuwe geitje.

Franky (Kinderboekenweek 2015)

Deze dramales is ontwikkeld rondom het thema van de Kinderboekenweek 2015: Raar maar waar. In de les staat het prentenboek "Franky" van Leo Timmers centraal, één van de kerntitels van de Kinderboekenweek. In dit boek weet Sam zeker dat op verre planeten robots wonen, maar niemand gelooft hem. De leerlingen zetten al improviserend het verhaal om in spel. Hierbij wordt één van de basisvaardigheden van improvisatie geïntroduceerd: accepteren. Een vrolijke dramales, die gemakkelijk uitgebreid kan worden naar meerdere lessen.

Ik kan het (Omgaan met pesten)

Deze dramales voor de kleuters gaat over zelfvertrouwen. De leerlingen ervaren het verschil tussen sterke en zwakke houdingen. Ze maken hierbij de verbinding met hun eigen kwaliteiten. In de kernopdracht maken de leerlingen in tweetallen een drietal beelden waarin ze laten zien waar zij goed in zijn.

De Gruffalo (prentenboek)

In deze dramales voor de kleuters staat het bekende boek "De Gruffalo" van Julia Donaldson en Axel Scheffler centraal. De leerlingen maken stilstaande beelden van de verschillende personages uit het boek en maken daarbij onderscheid tussen dapper en bang. Ze leren op welke manieren je je houding kunt aanpassen aan een karakter en emotie.

Tellen (Grote Rekendag)

De kleuters werken in deze dramales met getallen. Spelenderwijs tellen ze tot 10 en ze gebruiken deze getallen in een scène die zich afspeelt in een winkel. Het is hierbij belangrijk dat de leerlingen alert zijn op elkaar en samenwerken. Een toegankelijke en laagdrempelige les!

De gele ballon (Kinderboekenweek 2012)

Deze dramales bewegingsspel voor groep 1/2 is ontwikkeld naar aanleiding van het thema van de Kinderboekenweek 2012: Hallo Wereld! Centraal staat het prentenboek van Charlotte Dematons "De gele ballon", één van de kerntitels van de Kinderboekenweek. In dit boek wordt geen tekst gebruikt en gaat de lezer op wereldreis door middel van kleurrijke prenten.

Boer Boris gaat naar zee (Nationale Voorleesdagen 2015)

Deze dramales is ontwikkeld in het kader van de Nationale Voorleesdagen 2015 en gaat over het prentenboek "Boer Boris gaat naar zee" van Ted van Lieshout & Philip Hopman. In dit boek heeft Boer Boris vakantie en gaat naar zee. Hij pakt zijn koffer, maar neemt veel te veel mee. Dan besluit hij zijn tractor vol te laden. Maar dat is nog steeds niet genoeg. Boer Boris weet daar wel raad op. Het wordt een geweldige vakantie!

Beer is jarig (Kinderboekenweek 2014)

In deze dramales voor kleuters staat het boek "Beer is jarig " van Bonny Becker centraal. In het boek laat Beer duidelijk weten dat hij niet van verjaardagen houdt. Het liefst zou hij op zijn verjaardag alleen zijn en het huis schoonmaken. Maar daar denkt zijn vriendje Muis heel anders over. Deze dramales heeft een teacher-in-role vorm wat in deze les betekent dat jij de rol van Beer speelt. De leerlingen spelen Muis die Beer probeert over te halen om zijn verjaardag te vieren.

Winter

In deze winterse les maken de kleuters sneeuwpoppen van elkaar. Deze worden stap voor stap opgebouwd volgens een voorbeeld. In de kernopdracht maakt ieder tweetal een sneeuwpop passend bij een emotie. En hoe mooi deze ook worden, zoals het hoort eindigen de sneeuwpoppen in plasjes water.

Dagje strand

De leerlingen maken zich klaar voor een dagje uit. Op naar het strand! Er worden drie strandpersonages gecreëerd: zonnebaders, kinderen en strandwachten. Deze personages krijgen een bewegingsreeks aangeleerd en spelen daarmee de hoofdrol in een strandtafereel. Een creatieve les die een perfect uitgangspunt vormt voor een uitgebreidere presentatie.

Bouwen

In deze dramales maken de leerlingen met elkaar een hoorspel rondom een bouwplaats. Ze leren de geluiden van verschillende soorten gereedschap kennen en weten deze op het juiste moment na te bootsen. In de kernopdracht ondersteunen ze jouw bewegingen als bouwvakker met geluid, waardoor een bouwplaatsorkest ontstaat.

Onder water

De onderwaterwereld staat in deze dramales centraal. De leerlingen duiken naar bijzondere planten en dieren en leren handgebaren om onder water te communiceren. In de kernopdracht beleven de leerlingen een duikavontuur geïnspireerd op verschillende soorten muziek. Sensitiviteit en communicatie is belangrijk in deze les.

Thuis

In deze dramales bouwen de kleuters hun eigen huis. Met een hoepel als uitgangspunt improviseren zij stap voor stap in het schoonmaken, verven en inrichten van hun droomhuis. In de kernopdracht laten de leerlingen hun huis zien en vertellen wat het huis zo speciaal maakt.

Dozen

Deze dramales gaat over dozen. De leerlingen fantaseren wat er in de doos kan zitten en beelden uit dat zij deze inpakken en verplaatsen. Hierbij leren ze dat de inhoud invloed heeft op de manier van verplaatsen. Daarnaast wordt met elkaar bekeken hoeveel er in een doos past. De les sluit goed aan bij bijvoorbeeld het thema verhuizen.

Klok

Deze dramales gaat over het begrip tijd. Er wordt gespeeld rondom snel / langzaam en vroeg / laat. De leerlingen leren welke activiteiten in de ochtend en welke in de avond plaatsvinden. Ze spelen in tweetallen een handeling met tempowisseling. De klok vormt het startpunt van deze les.

Het weer

In deze dramales voor de kleuters staat het weer centraal. De leerlingen ontdekken uit welke onderdelen een weerbericht bestaat en welk weer past bij een bepaald seizoen. Hierbij wordt aandacht besteed aan temperatuur en windrichting. In de kernopdracht maken de leerlingen een fietstocht waarbij ze zich laten leiden door een weerbericht.

Bij de dokter

Deze dramales gaat over ongelukjes en de dokter. De leerlingen spelen korte scènes tussen patiënt en dokter en leren verschillende behandelingen kennen die bij de dokter plaatsvinden. Hierbij is spiegelen en goed observeren van de ander van belang. Ook speelt het benoemen van lichaamsdelen een grote rol.

Oud & Nieuw

Deze dramales over vuurwerk is ideaal voor de periode vlak na Oud&Nieuw. In de les ontwikkelen de leerlingen hun eigen vuurwerkgeluid plus beweging. Ze leren geluiden te ordenen en goed naar elkaar te luisteren. Met elkaar maken ze een nieuwjaarsconcert, waarbij er aandacht besteed wordt aan volume en intensiteit.

Post

In deze dramales fantaseren de kleuters wat er in een brief zou kunnen staan. Ze improviseren hierbij verschillende emoties en situaties. In de kernopdracht schrijven de leerlingen hun eigen brief en posten deze, na een lange route door de stad of het dorp, in de brievenbus.

Verlanglijstje

Deze les gaat over wensen en verlangens. Hierbij wordt zowel ingegaan op cadeautjes en als op immateriële wensen. De leerlingen leren onderscheid maken tussen wensen die op je verlanglijstje kunnen staan en wensen die niet in de winkel te koop zijn. Ze luisteren hierbij goed naar de wensen van anderen en spelen mee om deze te kunnen vervullen.

Kikker is verliefd (prentenboek)

Deze dramales speelt rondom het prentenboek "Kikker is verliefd" van Max Velthuijs. Er is iets mis met Kikker, maar hij weet niet wat. Hij vraagt raad aan zijn vriendjes en zo komt hij erachter dat hij verliefd is op Eend. Hij wil haar zijn liefde tonen, maar durft dat niet zo goed. In de les wordt geïmproviseerd op de emoties uit het verhaal, welke gekoppeld worden aan bewegingswoorden. Ook wordt het wereldrecord springen gehouden.

Boeken

Boeken spelen de hoofdrol in deze dramales voor kleuters. De leerlingen spelen verschillende eigenschappen van een boek. Ze beelden een reactie uit op het lezen van een spannend, grappig of verdrietig boek. In de kernopdracht maken ze hierbij gebruik van verschillende niveaus in het spelen van deze emoties, waardoor deze steeds verder uitvergroot worden.

Toveren

In deze les over toveren staat het gebruik van toverspreuken centraal. Ze luisteren hierbij naar door jou gemaakte toverspreuken en vullen ook zelf spreuken in. De leerlingen ontdekken hierbij het verschil in stilstaande en bewegende woorden en zetten de woorden om in tableaus. In de kernopdracht laten ze zich tot een eigen gekozen persoon of voorwerp omtoveren.

Kikker in de kou (prentenboek)

Het mooie prentenboek "Kikker in de kou" van Max Velthuijs staat in deze dramales centraal. In dit verhaal kan Kikker geen plezier beleven aan de donkere, koude winter. Zijn vriendjes helpen hem de winter door te komen. De leerlingen spelen het verhaal na in stilstaande beelden: tableaus.

Samenwerken

In deze les ontdekken de kleuters dat het makkelijker en leuker is om sommige handelingen samen te doen. Ze leren samenwerken in het uitbeelden van klusjes, huishoudelijke taken en gezellige activiteiten. In de kernopdracht beelden de leerlingen in tweetallen een handeling uit die ze het liefst met hun vriendje doen. Er wordt extra aandacht besteed aan het benoemen van de dagen van de week.

Dierentuin

De kleuters maken in deze dramales een reisje naar de dierentuin. Ze beginnen met het nabootsen van dierengeluiden, waarbij ze goed naar elkaar luisteren. Hierna beelden ze ook met hun lichaam dieren uit. In de kernopdracht spelen de leerlingen klassikaal een dier met een probleem. Hierbij wordt aandacht besteed aan tegenstellingen, sorteren en tellen.

In de keuken

In deze dramales staat het onderwerp koken en bakken centraal. De leerlingen spelen verschillende manieren van voedsel voorbereiden en opeten. Ze maken met elkaar soep en een taart. Hierbij wordt aandacht besteed aan het volgen van een recept en aan benodigde aantallen.

Dit ben ik

Deze dramales voor de kleuters gaat over kennismaken en jezelf voorstellen. De les is daardoor bijzonder geschikt voor het begin van het schooljaar of wanneer een nieuw kind in de groep komt. Met behulp van een krant vertellen de leerlingen over zichzelf; uiterlijke kenmerken, eigenschappen, hobby's. De krant geeft houvast en structuur, waardoor ook de jongste kleuters tot spel kunnen overgaan.

Mijn lijf

In deze les staat het eigen lichaam centraal. De leerlingen ontdekken op welke manieren je kunt bewegen als er verschillende lichaamsdelen de hoofdrol hebben. In de kernopdracht maken de leerlingen in groepjes een eigen dans waarbij zij met elkaar verbonden zijn. Het leren kennen en benoemen van het lijf en het samenwerken en goed luisteren naar elkaar zijn in deze les belangrijk.

Majesteit in 35 minuten

In deze dramales, ontwikkeld voor Koningsdag, volgen de kleuters een snelcursus "Majesteit in 35 minuten". Wat doet een koning(in) allemaal op een dag? De leerlingen worden gekroond, kleden zich deftig aan, leren majesteitelijk zwaaien en verschijnen fotogeniek in het openbaar. Na deze les hebben Willem-Alexander en Maxima er een groep nieuwe troonopvolgers bij.

Mijn slaapkamer

Deze dramales voor groep 1/2 is ontwikkeld voor de lessenserie Vincent van Gogh. Centraal in de les voor de kleuters staat het schilderij "De slaapkamer". Dit schilderij is in 1888 door Van Gogh met olieverf geschilderd. In de les wordt het schilderij bekeken en de verschillen met de eigen slaapkamer besproken. De leerlingen spelen Van Gogh en maken een denkbeeldig schilderij van hun slaapkamer, dat vervolgens tot leven komt.

Familieportret

De kleuters ontwikkelen in deze dramales rondom tableaus familieportretten. Ze denken na over de momenten waarop er in een familie foto's gemaakt worden en zetten deze om portretten. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de emotie waarmee je op een foto kunt staan.

Beeldentuin

De kleuters creëren in deze dramales rondom tableaus verschillende standbeelden. Ze ontdekken manieren waarop je in je houding en mimiek duidelijk kunt maken welk personage je bent, zonder daarbij te hoeven bewegen of praten. In de kernopdracht wordt spelenderwijs een beeldentuin neergezet, waarin iedere leerling een eigen standbeeld ontwikkelt.

KRRRokodil! (prentenboek)

Deze dramales is ontwikkeld in het kader van de Nationale Voorleesdagen 2014 en gaat over het prentenboek "KRRRR...okodil!" van Catherine Rayner. In dit boek plonst krokodil graag in de rivier om andere dieren te laten schrikken. Op een dag ontdekt hij dat het nog leuker is om dat samen te doen. De les gaat over de tegenstelling tussen alleen spelen & samen spelen en verstoppen & tevoorschijn komen.

Kikker is kikker (prentenboek)

Deze dramales voor de kleuters speelt rondom het prentenboek "Kikker is Kikker". Eén van de boeken uit de bekende Kikker-reeks van Max Velthuijs. In dit boek beseft Kikker dat er een hoop dingen zijn die hij niet kan, zoals vliegen, taarten bakken of lezen. Haas helpt hem te ontdekken dat hij goed is zoals hij is. Een verhaal over onzekerheid, eigenheid en talent.

Igor Stippelkampioen (Kinderboekenweek 2013)

De Stippelspelen is de allerbelangrijkste sportwedstrijd van de wereld voor gestippelde atleten. Eindelijk gaat Igor ook naar de Stippelspelen. Maar in welke sport zou zo'n piepkleine atleet uitblinken? In de les wordt aandacht besteed aan fysieke tegenstellingen, zoals groot en klein. De leerlingen beelden sporthandelingen uit en koppelen hieraan emoties.

Logeren

De leerlingen fantaseren in deze les over het inpakken van de koffer, dingen doen tijdens je logeerpartijtje die thuis eigenlijk niet mogen en het missen van je eigen huis. Hoe ziet een favoriete logeerpartij eruit?

Nog 100 nachtjes slapen (prentenboek)

Deze dramales voor groep 1-3 over vormen speelt rondom het prentenboek "Nog 100 nachtjes slapen" door Milja Praagman. Dit boek is gekozen als Beste Prentenboek van het Jaar en staat centraal tijdens de Nationale Voorleesdagen 2013. De leerlingen ontdekken welke vormen er zijn aan de hand van verjaardagscadeautjes.

De Kikkerkoning

Deze dramales gaat over het bekende sprookje "De Kikkerkoning", verzameld door de Gebroeders Grimm. In dit verhaal speelt een prinses met haar gouden bal bij de vijver. De bal valt in het water en een kikker wil haar bal uit de vijver halen. Maar alleen als hij bij de prinses in de buurt mag blijven.

Kleding

De leerlingen ontdekken in deze les welke soorten kleding er zijn. Wat hangt er in een kledingkast? En welke kleding past bij verschillende weertypen en gelegenheden? Als je naar een deftig kerstdiner gaat, kleed je je vast heel anders dan wanneer je op een zomerdag naar het strand gaat.

Circus

De leerlingen ontdekken in deze les welke soorten kleding er zijn. Wat hangt er in een kledingkast? En welke kleding past bij verschillende weertypen en gelegenheden? Als je naar een deftig kerstdiner gaat, kleed je je vast heel anders dan wanneer je op een zomerdag naar het strand gaat.

Vrolijk (prentenboek)

Deze les improvisatie voor groep 1/2 gaat over emoties. Als ondersteuning wordt hierbij het prentenboek "Vrolijk" van Mies van Hout gebruikt. In dit boek staat een aantal vissen getekend met een bijbehorende emotie. De emoties worden gekoppeld aan voor de leerlingen herkenbare situaties.

Ik wil de maan (prentenboek)

Deze dramales speelt rondom het bekende prentenboek door Jonathan Emmett en Vanessa Cabban. In dit boek ziet Mol voor het eerst de maan en wil deze uit de lucht plukken. Maar dat is niet zo makkelijk als hij denkt. De bewegingswoorden in het boek worden gebruikt als inspiratiebron voor bewegingsspel.

Pasen

In deze dramales beleven de leerlingen een dag uit het leven van de Paashaas. Ze maken zijn ochtendritueel mee en helpen met het verstoppen van de Paaseieren. Welke vervolgens ook weer gezocht moeten worden.

Krokodil is verliefd (prentenboek)

Deze dramales over tableaus voor groep 1/2 speelt rondom het prentenboek "Krokodil is verliefd" door Daniela Kulot. Een verhaal over meneer Krokodil die verliefd is op mevrouw Giraf, maar ze ziet hem niet staan. In de les wordt ingegaan op onderlinge verschillen, meisjes en jongens en verliefdheid.

Lente

De kleuters ontdekken in deze les over de lente de veranderingen in de natuur in dit seizoen. De ontwikkeling van een bolletje naar een bloem, van rups naar vlinder en van kale takken naar bloeiende boom.

Kleuren

In deze dramales oefenen de kleuters verschillende kleuren. De leerlingen verplaatsen zich in de rol van kunstschilder. Ze maken de koppeling tussen kleuren en voorwerpen, gebruiken hun eigen lievelingskleuren en gaan in op tegenstellingen als donker en licht.

Mama is kwijt (prentenboek)

In deze les teacher-in-role voor kleuters staat het boek "Mama is kwijt" van Chris Haughton centraal. Dit Prentenboek van het Jaar 2012 gaat over een uiltje dat zijn moeder kwijt is. De dieren in het bos helpen hem zijn moeder terug te vinden.

Kerst

In deze Kerstles voor de kleuters wordt gebruik gemaakt van de werkvorm teacher-in-role. Deze werkvorm houdt in dat jij als leerkracht zowel verteller als speler binnen het verhaal bent. De leerlingen spelen allemaal de rol van Kerstelfjes, die gezamenlijk het verhaal tot een goed einde helpen brengen.

Sinterklaas

In deze les kruipen de kleuters in de huid van een Piet. Ze maken een dag uit het leven van een Piet mee. Er worden verschillende soorten Pieten uitgebeeld, die aan het werk gaan in de pakjesfabriek.

Herfst

De herfst is een seizoen dat zeer geschikt is voor een dramales rondom bewegingsspel. De leerlingen bewegen als bomen en vallende bladeren. Extra aandacht wordt besteed aan het stevig aarden met de voeten.

Olifanten

De kleuters leren in deze les hoe een olifant beweegt en op welke plekken hij zich thuisvoelt. Hoe zou een olifant zich bewegen in een circus, drukke winkelstraat of disco? In de kernopdracht bekijken de leerlingen hun slaapkamer vanuit de ogen van een olifant.

Woeste Willem (prentenboek)

In dit populaire prentenboek van Ingrid & Dieter Schubert staan moed en bang zijn centraal. Door middel van toneelspel maken de leerlingen klassikaal kennis met Woeste Willem en ontdekken dat het helemaal niet erg is als je iets niet kunt of durft.

De boerderij (les 1)

In de eerste les in de serie boerderij gaan de leerlingen aan de slag met de werkvorm spiegelen. Bij het spiegelen leren de leerlingen goed naar de ander te kijken en bewegingen te kopiëren. De leerlingen ontdekken welke handelingen passen bij het werken op de boerderij.

De boerderij (les 2)

Het thema boerderij wordt in deze tweede les verder uitgewerkt door middel van pantomime. De leerlingen spelen verschillende boerderijdieren na. In de kernopdracht beelden zij het avontuur uit dat je voorleest.

De zomervakantie

Zo vlak na de zomervakantie zit iedereen vol met vakantieverhalen. In deze les zetten de leerlingen deze verhalen om in pantomime. Hierbij wordt aandacht besteed aan het weer, vakantielocaties en het inpakken van de koffer.

De winkel

De leerlingen leren in deze les welke soorten winkels er zijn en wat je er kunt doen. Handelingen als geld betalen en boodschappen doen worden zonder geluid gespeeld. In de kernopdracht spelen de leerlingen korte winkelscènes waarin geen tekst gebruikt wordt.

Direct met dit lesmateriaal aan de slag?

In onze lesmethode vind je honderden kant-en-klare dramalessen voor groep 1 t/m 8. Maar vergeet ook onze losse dramaoefeningen, energizers en online leerlijnmodule niet. Alles bij de hand om je leerlingen een fantastische tijd te geven.

Lesmateriaal voor de andere groepen

Dramalessen groep 3/4

Dramalessen groep 5/6

Dramalessen groep 7/8