Een perfect opgebouwde dramales (artikel)
13 juni 2013 

Een perfect opgebouwde dramales (artikel)

Een goede dramales is volgens een vaste structuur samengesteld. Deze lesopbouw zorgt ervoor dat de leerlingen stap voor stap wennen aan de gebruikte spelvorm en dat zij de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn in de kernopdracht. Hieronder lees je meer over de lesopbouw die DramaOnline hanteert.

Onderdelen van een dramales

Een dramales bestaat uit de volgende onderdelen: inleiding, warming-up klassikaal, warming-up groepjes, kern en afsluiting. In deze onderdelen staat per les meestal één spelvorm centraal. Wanneer je de leerlingen vraagt in de kernopdracht een scène in pantomime te maken, is het belangrijk dat de groep hiermee tijdens de lesonderdelen ervoor al heeft geoefend. Een overzicht van de verschillende spelvormen vind je hier.

1. Inleiding

In de inleiding bespreek je kort de techniek die tijdens de les centraal staat. Uiteraard kan dit door middel van spel uitgelegd worden. Bij de spelvorm pantomime kun je bijvoorbeeld laten zien wat het uitbeelden van een handeling zonder tekst en attributen inhoudt. Vraag ook de leerlingen of zij een handeling kunnen uitbeelden. Zo worden de leerlingen geprikkeld actief deel te nemen aan de les. Ook het thema dat je centraal stelt binnen de les, kun je in de inleiding introduceren door middel van een kort vraaggesprek of het voorlezen van een bijbehorend prentenboek. Houd de inleiding zo kort mogelijk. Zeker wanneer de leerlingen bekend zijn met de techniek, kun je een uitgebreide inleiding achterwege laten.

2. Warming-up klassikaal

Tijdens de klassikale warming-up laat je de leerlingen kennis maken en oefenen met de spelvorm die tijdens de les centraal staat. Bij sommige technieken zoals bewegingsspel of tekstacteren, is het nodig om het lichaam en de stem op te warmen om blessures te voorkomen. Zorg ervoor dat de warming-up samenhangt met de techniek die in de kern aan bod komt. Wanneer er wordt gewerkt met tableaus, is een warming-up met stilstaande beelden, zoals “Stop de dans” passend. Ook inhoudelijk dienen warming-up en kern zoveel mogelijk op elkaar afgestemd te worden. Wanneer de kernopdracht over logeren gaat, voer je dit door in de rest van de les.

3. Warming-up groepjes

Een complete warming-up bestaat uit een klassikale warming-up en een warming-up in groepjes. In de klassikale opwarming kunnen de leerlingen op een veilige manier wennen aan de techniek. In de fase erna proberen ze de techniek in groepjes (vaak tweetallen) uit. Lees meer over het belang van een goede warming-up.

4. Kern

In de kern worden de vaardigheden die in de warming-up geoefend zijn, toegepast en verdiept. Dit gebeurt in een klassikale opdracht of een maakopdracht in groepjes waar een presentatiemoment uit voortvloeit.

5. Afsluiting

De les eindigt met een afsluiting. Deze kan bestaan uit een korte nabespreking of een ontspannend spel. Zorg ervoor dat de afsluiting niet teveel tijd in beslag neemt, zodat de (positieve) energie die in de les is opgebouwd behouden blijft.

Binnen de dramamethode van DramaOnline word je door de lessenmaker begeleid in het zelf samenstellen van een dramales. De spelvorm is daarbij het uitgangspunt. Vraag vandaag nog een abonnement aan op DramaOnline en ga direct aan de slag met een zelfgemaakte dramales!

Over de schrijver
Eva is jeugdtheatermaker en dramadocent. Vanuit haar ervaring met cultuureducatie binnen het basisonderwijs is het idee voor DramaOnline geboren. Binnen DramaOnline is Eva verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het lesmateriaal en het geven van trainingen.
Reactie plaatsen