Drama? Vijf redenen waarom je er vooral niet aan moet beginnen. (artikel)
09 september 2022 

Drama? Vijf redenen waarom je er vooral niet aan moet beginnen. (artikel)

Misschien geef je als leerkracht weinig of geen dramaonderwijs. En daar heb je vast een hele goede reden voor. Of zelfs meerdere. Herken je je bijvoorbeeld in één van onderstaande?

1.    Rekenen en taal is veel belangrijker

Staat drama uitgebreid beschreven in de kerndoelen? Is drama een onderdeel binnen de CITO-toets? Word je als school afgerekend op goed dramaonderwijs? Juist! Hoe belangrijk kan drama dan zijn?

2.    Het is een chaotisch vak waar de klas druk van wordt

Drama wordt vaak niet in de klas gegeven, maar in een speellokaal. Geen stoelen en tafels, geen structuur, dus de perfecte plek voor chaos. Daarnaast is drama een creatief vak wat gelijk staat aan drukte, agressie en ongelukken. Probeer maar eens de orde te handhaven binnen een dramales. Onmogelijk!

3.    Jouw groep is niet geschikt voor drama

Misschien werkt drama goed voor andere klassen, maar zeker niet voor de jouwe. Jouw leerlingen zijn namelijk veel te verlegen of juist te druk, de sfeer in de groep is onveilig of de groep is simpelweg te groot. Een dramales met deze klas wordt letterlijk een drama.

4.    Het kost zoveel voorbereiding

Je hebt het als leerkracht al druk genoeg. Vooral met vakken als rekenen en taal. En dan moet je voor het vak drama ook nog eens een compleet schimmenspel opbouwen of een decor knutselen! Daar heb je toch geen tijd voor!

5.    Je hebt geen geschikt lesmateriaal

Voor alle andere vakken kun je de bestaande lesmethodes inzetten. Inclusief leerlijnen, werkboeken en software. En wat is er beschikbaar voor drama? Op internet zijn via Yurls losse dramaoefeningen te vinden, maar maak daar maar eens een verantwoorde dramales van.

Ik kan me voorstellen dat bovenstaande redenen genoeg aanleiding voor je zijn om je niet te wagen aan het vak drama. Maar tegelijkertijd zijn er voor elke “maar” ook redenen aan te dragen om juist wel met drama aan de slag te gaan.

1.    Drama is een heel belangrijk vak

Voor sommige leerkrachten staat drama gelijk aan toneelstukjes spelen. Vanuit die optiek wordt drama slechts beschouwd als resultaatgericht vak en heeft het inderdaad weinig te zoeken in het lesprogramma van het basisonderwijs.

Drama is echter een procesgericht vak en heeft duidelijke doelstellingen. In deze doelstellingen wordt onderscheid gemaakt tussen vakspecifieke en persoonlijkheidsvormende doelstellingen.

Vakspecifiek wordt aandacht besteed aan het verbeelden van gevoelens, ideeën, situaties en personages. De leerlingen krijgen inzicht in de opbouw van een rol en van een verhaal, het gebruik van vormgeving en de overdracht richting een publiek. Daarbij leren ze verschillende speltechnieken en dramaturgische termen herkennen en hanteren.

Op persoonlijkheidsvormend vlak gaat drama onder andere over het vergroten van de verbale en non-verbale expressiemogelijkheden, het stimuleren van de fantasie en creativiteit en het versterken van de sociaal-emotionele vaardigheden.

Op deze manier draagt drama positief bij aan de ontwikkeling van je leerlingen en de groep als geheel. En worden vaardigheden getraind die in het leven van je leerlingen net zo belangrijk, of soms zelf belangrijker, kunnen zijn als taal en rekenen.

2.    Drama stimuleert de creativiteit van je leerlingen

De structuur binnen een dramales is wellicht lastiger te coördineren dan binnen een reguliere les. De leerlingen hebben geen vaste plek in de ruimte, gaan vaak zelf in groepjes aan de slag en de momenten tussen stilte en beweging wisselen elkaar continue af. Dit hoeft echter zeker niet te betekenen dat een dramales een chaotische les is.

Spreek met de klas een aantal spelregels af:

  • Start pas met de activiteit wanneer de leerlingen stil en geconcentreerd zijn.
  • Wanneer er gespeeld wordt, zijn de anderen als publiek aandachtig.
  • Er is respect voor elkaar. Kritiek op een speler mag als deze opbouwend is. Het helpt om het publiek vragen te laten stellen over een presentatie in plaats van (nare) opmerkingen te laten maken.
  • Vraag na het spelen van een scène niet alleen wat beter had gekund, maar ook naar positieve aspecten.
  • Sluit een presentatie altijd af met applaus.

 3.    Elke groep is geschikt om met drama te werken

Natuurlijk is het geven van drama in de ene klas een grotere uitdaging dan in de andere. Maar dat geldt voor lesgeven binnen elk vakgebied. En je zou nog wel eens versteld kunnen staan van het effect dat drama heeft op een groep. Misschien heeft jouw extreem drukke klas juist behoefte om zich te uiten binnen een energieke dramales. Of laat een verlegen leerling tijdens het presenteren van een scène zich van een totaal andere kant zien. Geef het vooral de tijd. Wanneer een klas zich nog nooit met drama heeft beziggehouden, zal het zeker wennen zijn in het begin. Maar met vertrouwen en enthousiasme van jouw kant, kan dit leiden tot onverwacht mooie momenten.

 4.    Drama hoeft je niet veel voorbereiding te kosten

Een vaak voorkomend misverstand bij drama is dat het veel voorbereiding kost. Je kunt het echter zo ingewikkeld maken als je zelf wilt. In feite is er vaak niet veel meer nodig dan een geschikte lesruimte, muziek en een lesopzet. Natuurlijk kunnen theaterteksten, rekwisieten en kostuumstukken de creativiteit van de leerlingen in sommige gevallen extra stimuleren, maar dit is zeker niet altijd noodzakelijk.

5.    Er is volop geschikt lesmateriaal beschikbaar

Als uitgever van DramaOnline wijs ik je tot slot graag op onze lesmethode. In onze database vind je honderden dramalessen en -oefeningen, waarvan een groot deel helder wordt uitgelegd in een instructievideo. Met de digitale lessenmaker en leerlijnmodule word je stap voor stap begeleid in het samenstellen van een verantwoord lesprogramma. Extra lesmaterialen als muziek, spelkaarten en theaterteksten worden als downloads bijgeleverd, zodat je direct met uw klas aan de slag kan.

Nog geen ervaring met DramaOnline? Ervaar hier zelf hoe drama zonder al te veel voorbereiding ook voor jouw klas een heel belangrijk vak kan zijn.

Over de schrijver
Eva is jeugdtheatermaker en dramadocent. Vanuit haar ervaring met cultuureducatie binnen het basisonderwijs is het idee voor DramaOnline geboren. Binnen DramaOnline is Eva verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het lesmateriaal en het geven van trainingen.
Petra
Door

Petra

op 19 Dec 2018

Wat een goed en herkenbaar artikel. Iedere leerkracht zou elke dag tijd in moeten ruimen voor een dramales. Kost een beetje tijd, maar kinderen krijgen er zó veel voor terug.

Eva (DramaOnline)
Door

Eva (DramaOnline)

op 21 Dec 2018

Helemaal mee eens, Petra! :-)

Ria Van Dessel
Door

Ria Van Dessel

op 22 Jan 2019

Klopt helemaal. Toch probeer ik elke week minstens één lesuurtje drama te geven. De lln. vragen er ook om.

Eva (DramaOnline)
Door

Eva (DramaOnline)

op 23 Jan 2019

Wat mooi om te horen, Ria!

Joris van de Laan
Door

Joris van de Laan

op 15 Nov 2022

ik ben het er totaal niet mee eens! want de klas wordt er extreem druk van!

Rik Knijnenburg
Door

Rik Knijnenburg

op 21 Nov 2022

Hallo Joris, en met welk deel ben je het niet eens? Inderdaad kan een klas druk zijn in een dramales. Dat is (mits binnen duidelijke kaders) onderdeel van een creatief proces. Ook kan het betekenen dat ze nog niet voldoende gewend zijn aan de structuur van een dramales of nog zoekende zijn in de groepsdynamiek. Des te meer reden om vaak een dramales op het programma te zetten dus! ;-)

Reactie plaatsen