Kant-en-klaar lesmateriaal

We begrijpen dat de werkdruk voor jou als leerkracht hoog ligt. En dat expressievakken daardoor snel blijven liggen. En toch willen we je graag stimuleren om met drama aan de slag te gaan.

Daarin ondersteunen we je door het beschikbaar maken van kant-en-klaar lesmateriaal. Niet meer eindeloos surfen op internet naar losse dramaoefeningen of zelf knipvellen knutselen. Met DramaOnline kun je direct beginnen!

Dramalessen - 250 lessen

Ruim 250 dramalessen beschikbaar

Binnen de lesmethode van DramaOnline worden regelmatig nieuwe dramalessen toegevoegd. Deze dramalessen zijn gemaakt door de dramadocenten van DramaOnline en sluiten aan bij de kerndoelen voor cultuureducatie.

In iedere les staat een thema centraal. Zo'n thema kan heel concreet zijn zoals Winter of Koningsdag of wat abstracter zoals Samenwerken of Contact. We hebben lessen beschikbaar rondom feestdagen, prentenboeken en seizoenen. Eventuele extra spelmaterialen als theaterteksten en spelkaarten zijn als download beschikbaar.

DramaOnline is zo ingericht dat je volledig digitaal kunt lesgeven via tablet, smartphone of digibord. Toch graag papier in handen tijdens je les? Print dan het spiekbriefje waarop de structuur van de les en enkele handvatten uitgeschreven staan. 

De lessen zijn opgebouwd volgens de vaste structuur inleiding, warming-up klassikaal, warming-up groepjes, kern en afsluiting. En heb je geen tijd voor een complete les? We bieden ook korte dramamomenten aan van 20 minuten.

Alle dramalessen zijn gratis voor onze abonnees te vinden in de lesmethode.

Wat ik zo sterk vind aan de themalessen van DramaOnline is dat de beleving van de leerlingen bij zowel het onderwerp als het spel wakker gemaakt wordt. Met fantasievolle opdrachten, veel variatie in de les, muziek, beeldmateriaal, aansprekende spelsituaties. Verder zijn de lessen eenvoudig aan te passen zodat ze afgestemd kunnen worden op de interesses en mogelijkheden van de groep leerlingen. De methodelessen spreken ook de Pabo studenten erg aan. Vanwege de hierboven genoemde redenen, maar ook omdat de methode duidelijk kiest voor integratiemogelijkheden met andere leergebieden en vakken en daarmee de brede ontwikkeling van leerlingen centraal stelt.

Door Krekelberg, docent drama PABO HAN Nijmegen

Je lesprogramma volledig op maat


Bij iedere dramales staat een illustratie plus een korte beschrijving. Daarnaast staat vermeld voor welke groepen de les gemaakt is, welke speltechniek centraal staat en hoe lang de les duurt.

Het aantal bollen geeft de moeilijkheidsgraad van de les aan. Hoe meer bollen, hoe moeilijker de les. De moeilijkheid kan bijvoorbeeld te maken hebben met de toegepaste speltechniek, wat er van jou als leerkracht gevraagd wordt of de zwaarte van het thema. Wanneer jouw klas nog weinig ervaring heeft met drama, is het aan te raden een les te kiezen met één of twee bollen. Ook aan het begin van het schooljaar zul je wellicht rustig willen starten met een simpele les.

De indeling in moeilijkheidsgraad maakt het voor je mogelijk om je lesprogramma volledig naar wens samen te stellen. Je kunt aan het begin van een periode of schooljaar dus al een programma voor je dramalessen samenstellen, zodat je weet wanneer je aan welke thema's en speltechnieken je gaat werken en dat hierin een goede opbouw zit.

Dramalessen - volledig op maat
Dramalessen - vakoverstijgend lesaanbod

Vakoverstijgend & verbindend

We werken in onze themalessen vakoverstijgend. Taal is daar uiteraard het beste voorbeeld van. Door het schrijven en spelen van dialogen, het leren kennen van spreekwoorden en het associëren met woorden, wordt de taalvaardigheid verbeterd. Maar ook met geschiedenis, cultureel erfgoed, beeldende kunst en muziek wordt verbinding gemaakt.

Om drama niet een eilandje in het lesprogramma te laten zijn, maar aan te laten sluiten bij andere vakken.

Aansluiting bij kleutermethodes


Werk je met de kleutermethode Schatkist of Kleuterplein? We hebben in totaal 21 complete dramalessen beschikbaar die aansluiten bij de thema's van deze methodes. Al deze lessen zijn uiteraard ook in te zetten voor leerkrachten die geen of een andere methode gebruiken.

Dramalessen - aansluiten bij kleutermethodes

Klaar om met DramaOnline aan de slag te gaan?