Ontwerp je eigen leerlijn

Zelf dramalessen maken

Naast de kant-en-klare dramalessen die DramaOnline voor je beschikbaar heeft, heb je ook de mogelijkheid om zelf leerlijnen te creëren.

Creëer je eigen leerlijn

Aan de hand van de door DramaOnline opgestelde leerdoelen per combinatiegroep, is het binnen de methode mogelijk een eigen leerlijn samen te stellen. Hierbij kun je gebruik maken van onze digitale leerlijnmodule. Met deze tool kun je gemakkelijk een kwalitatief inhoudelijk jaarprogramma ontwerpen en evalueren aan welke vaardigheden wel of niet voldaan wordt.

Kerndoelen en leerlijnen binnen DramaOnline

Een leerlijn is een uitwerking van de algemene kerndoelen, zoals deze door de overheid zijn vastgesteld. In een leerlijn worden concrete doelen per leerjaar beschreven, die weergeven welke kennis en vaardigheden een leerling heeft verworven. Een leerlijn geeft richting, houvast en inhoudelijke kwaliteit.


Drie competenties voor cultuureducatie

Binnen cultuureducatie zijn er drie competenties die centraal staan: creëren, presenteren en sociale vaardigheden.

Deze competenties vormen de basis van waaruit de eindtermen en leerdoelen bepaald worden.


De competenties in dramaonderwijs

Op zowel vakinhoudelijk als persoonlijkheidsvormend vlak zijn de culturele competenties binnen het dramaonderwijs het uitgangspunt.

Creëren
In het vak drama zijn de leerlingen continu bezig met creëren. Ontdekken, experimenteren, associëren. De basis hierin is verbeelding. Verbeelding om je in te kunnen leven in een situatie of rol. De leerkracht ondersteunt door de fantasie van de leerlingen te prikkelen. Bijvoorbeeld door middel van een verhaal, muziek, schilderij of voorwerp. Iedere dramales heeft het creërend vermogen als vertrekpunt.
Presenteren
Presenteren is een belangrijk onderdeel in een dramales. De leerlingen leren in hun presentatie gebruik te maken van stem, mimiek, beweging, emotie en ruimte. Ze zijn zich bewust van publiek en leren wat nodig is om een presentatie goed over te brengen. En tegelijkertijd leren zij te kijken naar het spel van een ander, feedback te geven en te krijgen.
Sociale vaardigheden
Naast spelvaardigheden worden ook sociale vaardigheden getraind. Drama is het vak bij uitstek om te werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Respect, onderling vertrouwen, samenwerking en zelfvertrouwen zijn hier duidelijke voorbeelden van. Zonder deze vaardigheden is het onmogelijk om samen een scène te maken of een rol voor publiek te spelen.

Klaar om met DramaOnline aan de slag te gaan?

arrow_drop_up arrow_drop_down