De Gouden Weken (artikel)
24 augustus 2022 

De Gouden Weken (artikel)

Door aan het begin van het schooljaar aandacht te besteden aan de groepsvorming, creëer je een veilige sfeer in de klas, verhoog je het plezier op school en verbeter je de leerprestaties. In de Gouden Weken, de eerste paar weken na de zomervakantie, leg je de basis voor de rest van het schooljaar.

Speciaal voor deze belangrijke periode hebben wij in samenwerking met Kenniscentrum Omgaan met Pesten een serie dramalessen voor de Gouden Weken ontwikkeld.

Vijf fasen

De Gouden Weken zijn in te delen in vijf fasen, die bij elkaar ongeveer 6 weken duren. Na deze weken zijn de rollen, normen en waarden grotendeels bepaald.

Fase 1: Forming (oriënteren)

In deze oriënterende fase maakt de groep kennis met elkaar. Misschien is de groepsindeling veranderd, zijn er nieuwe leerlingen bijgekomen of staat er een onbekende leerkracht voor de groep. Maar zelfs wanneer de groep en de leerkracht gelijk gebleven zijn, vindt er oriëntatie plaats. De leerlingen hebben elkaar een aantal weken niet gezien en hebben afzonderlijk van elkaar veel beleefd. Tijd om elkaar (opnieuw) te leren kennen dus.

Fase 2: Storming (presenteren)

De verhouding tussen leerlingen wordt steeds duidelijker. Wie presenteert zich als de leider? Wie hoort bij wie? Wie heeft het voor het zeggen?

Dit kan een onrustige periode zijn, omdat leerlingen (soms letterlijk) vechten voor hun positie in de groep. Wanneer er subgroepjes zijn ontstaan, kunnen deze onderling botsen.

Fase 3: Norming (normeren)

De regels, waarden en normen van de groep worden bepaald, waarbij de groepsleiders het voor een groot deel voor het zeggen hebben. Het is nu helder wie welke rol in de samenwerking heeft.

Fase 4: Performing (presteren)

In deze fase wordt duidelijk hoe de leerlingen met elkaar en met de leerkracht omgaan. Wanneer dit op een positieve manier gebeurt, is de groep een team en werken de leerlingen constructief samen.

Fase 5: Reforming (evalueren)

Het einde van het jaar (of een periode) is in zicht. Door het naderende uit elkaar gaan, ontstaat een nieuwe groepsdynamiek. Er kunnen opstootjes of juist nauwe contacten ontstaan.


Speciale lessenserie Gouden Weken

Om je te ondersteunen in het bewust werken aan de interactie tussen jou en de leerlingen hebben wij in samenwerking met Kenniscentrum Omgaan met Pesten (www.omgaanmetpesten.nl) een serie dramalessen voor de Gouden Weken ontwikkeld. Met deze lessenserie De Gouden Weken besteed je actief aandacht aan het groepsvormingsproces. Er is een serie voor de onderbouw (groep 1-4) en een serie voor de bovenbouw (groep 5-8) beschikbaar. Iedere serie bestaat uit drie dramalessen.

>> lees meer over de speciale lessenserie

Over de schrijver
Eva is jeugdtheatermaker en dramadocent. Vanuit haar ervaring met cultuureducatie binnen het basisonderwijs is het idee voor DramaOnline geboren. Binnen DramaOnline is Eva verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het lesmateriaal en het geven van trainingen.
Reactie plaatsen