Regels en afspraken binnen een dramales (artikel)
31 maart 2017 

Regels en afspraken binnen een dramales (artikel)

Om een dramales op een goede manier te kunnen geven en beleven, is een veilige sfeer noodzakelijk. Deze sfeer bereik je door met elkaar regels af te spreken.

Sociale veiligheid

Drama gaat over jezelf presenteren, iets van jezelf laten zien. Dit is alleen maar mogelijk als je je als speler veilig voelt. Een veilige sfeer houdt in dat iedereen geaccepteerd en gerespecteerd wordt. Hoewel deze veilige sfeer een voorwaarde voor een dramales is, is het niet voor elke groep even vanzelfsprekend. Om die reden kun je met elkaar regels opstellen.

Structuur van een les

Onze dramalessen zijn altijd opgebouwd volgens dezelfde structuur: inleiding, warming-up klassikaal, warming-up groepjes, kern en afsluiting. Een les begint dus met een relatief veilige setting: de klassikale opwarmer, waarin ieder voor zich kan wennen aan de spelvorm, het thema, aan elkaar en vooral aan het presenteren van jezelf. Stap voor stap wordt in de les toegewerkt naar het moment waarop je je als speler het meest kwetsbaar kunt voelen:  de kern. In deze kernopdracht wordt vaak in groepjes een zelfbedachte scène gepresenteerd. Het moment om als leerkracht de veiligheid te bewaken.

Regels in de dramales

Bij het stellen van regels in de dramales gaat het er om te laten weten wat wel en niet acceptabel is. Het mooist is het om in overleg samen tot deze regels te komen, maar wees ook niet bang om er een aantal zelf duidelijk te stellen.

Een aantal belangrijke regels:

  • Wanneer er gepresenteerd wordt, is het publiek stil en aandachtig.
  • Begin de presentatie pas wanneer er stilte in de groep is.
  • Als je als publiek wat wilt zeggen over een presentatie, bijvoorbeeld een tip of opmerking, steek je pas na het applaus je vinger op. Ook bij een scène waarbij iets geraden moet worden (‘welk sprookje wordt hier uitgebeeld?’), steek je pas na het applaus je vinger op. Het kan voor de spelers heel storend zijn als er al na 5 seconden al diverse vingers omhoog gaan.
  • Iedereen gaat met respect met elkaar om. Niet buitensluiten of belachelijk maken.
  • Wees niet bang om leerlingen op hun gedrag aan te spreken en hier eventueel consequenties op toe te passen.
  • Eindig een presentatie altijd met applaus.

Het belang van applaus wordt vaak onderschat. Applaus geeft de scheiding aan tussen wat de spelers willen presenteren en de kijkers willen zeggen. Applaus krijgen geeft een gevoel van waardering en onderdeel uitmaken van het geheel.

Het krijgen van deze waardering staat los van wat je als speler hebt laten zien, behalve als dit negatief gedrag is geweest uiteraard. Applaus hoort er altijd bij; ongeacht de kwaliteit van de presentatie.

Let er op dat het geven van applaus na een aantal presentaties niet verslapt. Dit kan voor de betreffende spelers een nare ervaring opleveren. Stimuleer het publiek om te klappen door zelf te beginnen en hen er eventueel op aan te spreken.

En welke regels vind jij belangrijk om tot een goede sfeer tijdens de dramales te komen?

Over de schrijver
Eva is jeugdtheatermaker en dramadocent. Vanuit haar ervaring met cultuureducatie binnen het basisonderwijs is het idee voor DramaOnline geboren. Binnen DramaOnline is Eva verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het lesmateriaal en het geven van trainingen.
Reactie plaatsen