Welk lesmateriaal past bij mijn groep? (artikel)
30 september 2021 

Welk lesmateriaal past bij mijn groep? (artikel)

Door de jaren heen ontwikkelt een leerling zich op cognitief en sociaal vlak. Dit heeft invloed op zijn of haar mogelijkheden, beperkingen en interesses binnen de dramales. Wat is de ontwikkeling per groep en welke lesstof sluit daarbij goed aan?

Groep 1/2

Bij kleuters ligt het accent binnen drama op het stimuleren en structureren van de fantasie en het experimenteren met de uitingsmogelijkheden van fysiek, stem en mimiek. Het samenwerken is nog lastig en om die reden vinden nog weinig oefeningen plaats waarbij in groepjes spelafspraken gemaakt worden. Een groot deel van de les vindt klassikaal plaats, waarbij de leerkracht veel voordoet en begeleidt of een personage speelt (teacher-in-role) waarmee de kleuters een avontuur beleven. (lees hier meer informatie over drama voor kleuters)

Groep 3/4

Halverwege groep 3 raken de leerlingen gewend aan een andere vorm van onderwijs die hen aangeboden wordt. Van de speelse kleuterperiode komen zij terecht in een periode waarin andere vaardigheden op cognitief en sociaal vlak verwacht worden. In deze fase leren de leerlingen beter samenwerken en samenspelen. Het is nu mogelijk om met maakopdrachten te werken, waarbij de leerlingen met elkaar een korte presentatie voorbereiden. Hoewel het publieksbesef nog niet sterk ontwikkeld is, worden hiermee wel belangrijke vaardigheden getraind. 

Groep 5/6

Het spelen voor publiek wordt voor groep 5 en 6 steeds interessanter. Zij worden over het algemeen nog niet gehinderd door schaamtegevoelens en kunnen dus vrij spelen. Hun dramatisch inzicht in de opbouw van een rol en verhaal wordt verder ontwikkeld. Presentaties nemen duidelijke vormen aan en feedback geven op elkaar neemt een belangrijke plaats in de les in.

Groep 7/8

Binnen deze leerjaren zijn de leerlingen sterk bezig met zichzelf ten opzichte van anderen. Dit kan er toe leiden dat leerlingen zich in de dramales moeilijker uiten en het spelplezier verdwijnt. Juist nu is het creëren van een veilige sfeer noodzakelijk. Het theatraal inzicht van de leerlingen wordt verder ontwikkeld en de sociale interactie binnen de dramales is bijzonder waardevol.

In onze lesmethode vind je volop lesmateriaal dat perfect aansluit bij jouw groep.

Klik hier om een overzicht van de beschikbare lessen per combinatiegroep te zien.

Over de schrijver
Eva is jeugdtheatermaker en dramadocent. Vanuit haar ervaring met cultuureducatie binnen het basisonderwijs is het idee voor DramaOnline geboren. Binnen DramaOnline is Eva verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het lesmateriaal en het geven van trainingen.
Reactie plaatsen