Vooruitblik

Groep: 5-8      Techniek: Improvisatie    Lesonderdeel: Warming-up klassikaal     Tijdsduur: 5-10 minuten

In deze dramaoefening werpen de leerlingen van de midden- en bovenbouw een blik 

op de toekomstige gebeurtenissen na de zomervakantie.

Vooruitblik

De leerlingen lopen door de ruimte. Je noemt een situatie in de nabije toekomst, bijvoorbeeld de laatste schooldag van dit jaar. De leerlingen draaien zich naar je om en beelden direct uit hoe volgens hen de laatste schooldag van dit jaar er uit ziet. Ze mogen hierbij geluid maken. Zodra de muziek weer start, lopen ze verder. Herhaal dit met een aantal situaties.

Het gaat hierbij om de toekomst, dus de leerlingen fantaseren over hoe het er uit zou kunnen zien. Je kunt hier situaties noemen, waarvan je nu al weet dat zij die gaan beleven komend jaar, zoals een kamp of voorstelling. Bij groep 8 kun je natuurlijk ingaan op hun toekomstige belevenissen als brugklasser.


Voorbeelden:

  • de laatste schooldag van dit jaar
  • de zomervakantie
  • de eerste schooldag van het nieuwe jaar
  • het schoolreisje
  • de klassenfoto
  • het schoolplein
  • proefwerken

Wil je graag meer dramaoefeningen bekijken? We hebben er ruim 800 in onze lesmethode staan. 


Plus honderden kant-en-klare dramalessen, een digitale lessenmaker, instructievideo's en een leerlijnmodule.