Rekenen en drama gaan heel goed samen! - 4 dramalessen voor de Grote Rekendag
27 maart 2023 

Rekenen en drama gaan heel goed samen! - 4 dramalessen voor de Grote Rekendag

In onze methode zoeken we altijd verbinding met andere vakken. Hierdoor wordt drama geen eilandje in het lesprogramma, maar sluit het aan bij bijvoorbeeld taal of geschiedenis.

Zo hebben wij bijvoorbeeld voor de grote Rekendag (29 maart 2023) een dramales ontwikkeld voor iedere combinatiegroep. Tijdens deze speciale dag voor de basisscholen in Nederland en België staat het thema rekenen centraal.

Dramalessen over tellen, getallen, patronen en vormen

In onze lesmethode vind je de volgende dramalessen, die speciaal samengesteld zijn voor de Grote Rekendag:

  • Tellen (groep 1/2) – De kleuters werken in deze dramales met getallen. Spelenderwijs tellen ze tot 10 en ze gebruiken deze getallen in een scène die zich afspeelt in een winkel. Het is hierbij belangrijk dat de leerlingen alert zijn op elkaar en samenwerken. Een toegankelijke en laagdrempelige les!
  • Patronen (groep 3/4) – Patronen vind je op heel veel verschillende plekken in het dagelijks leven; in de mode, beeldende kunst, rituelen. De patronen die in deze les gebruikt worden zijn continu herhalende loopbewegingen. Vanuit deze patronen improviseren zij met elkaar dialogen zonder woorden.
  • Vormen (groep 5/6) – Ruimtelijke vormen staan centraal in deze dramales. De leerlingen ontwikkelen een aantal scènes vanuit een ruimtelijke vorm. Hierbij besteden ze extra aandacht aan hun positie ten opzichte van elkaar en de ruimte. Er wordt minimaal tekst gebruikt, zodat vooral de lichaamshouding en mise-en-scène betekenis aan de scènes geven.
  • Getallen – groep 7/8 – In deze les improviseren de leerlingen scènes die spelen rondom getallen, waarbij ze continu alert zijn op hun medespelers. Belangrijk in deze les is het logisch maken van een verhaal, het blijven spelen van een situatie en het accepteren van een rol.

Een dramaoefening over tellen

Je kunt natuurlijk ook een kort dramamoment inplannen met behulp van een van onze leuke dramaoefeningen over tellen en getallen.

  • Tot tien (groep 7/8)
  • Zevensprong (groep 5 t/m 8)
  • Schaats je mee (groep 5 t/m 8) 

Bovenstaande dramalessen en -oefeningen zijn gratis te gebruiken voor onze abonnees. Nog geen abonnement op DramaOnline? Kijk hier voor meer informatie over onze lesmethode.

Over de schrijver
Eva is jeugdtheatermaker en dramadocent. Vanuit haar ervaring met cultuureducatie binnen het basisonderwijs is het idee voor DramaOnline geboren. Binnen DramaOnline is Eva verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het lesmateriaal en het geven van trainingen.
Reactie plaatsen