Over DramaOnline

DramaOnline is de uitgever van de gelijknamige dramamethode voor het basisonderwijs. Deze methode maakt het voor leerkrachten mogelijk om snel en gemakkelijk een aantrekkelijke dramales samen te stellen. Zowel de inhoud als de vorm van de producten van DramaOnline bieden een vernieuwde kijk op (drama)onderwijs.

Wie zijn wij?

DramaOnline is ontwikkeld door Eva Mesman en Rik Knijnenburg. Zij vormen de dagelijkse leiding van DramaOnline. Inhoudelijk worden zij geadviseerd en ondersteund door diverse PABO-docenten en leerkrachten in het Nederlandse en Vlaamse basisonderwijs. 

 Het team van DramaOnline heeft jarenlange ervaring in het geven van drama binnen het basisonderwijs. Hierdoor weten zij wat jij als leerkracht nodig hebt om op verantwoorde wijze een dramales te verzorgen, die aansluit bij de belevingswereld van je leerlingen. Alle lesmaterialen zijn ontstaan en uitgevoerd in de praktijk en hebben hun succes ruimschoots bewezen.

Team DramaOnline

Eva Mesman, coördinatie en ontwikkeling lesmateriaal

Eva Mesman

Coördinatie & ontwikkeling lesmateriaal


'In 2005 ben ik afgestudeerd als uitvoerend theatermaker. Hierna volgde ik diverse opleidingen op het gebied van didactiek en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Tijdens de theaterlessen die ik gaf in het basisonderwijs, kwam ik de drempels tegen die leerkrachten ervaren bij het geven van het vak drama. "Geweldig hoe jij dat doet, maar ik heb geen idee hoe ik dat mijn met klas zou kunnen." 

Vanuit deze ervaring is het idee voor DramaOnline geboren. 

Hoe mooi om te zien dat door onze lesmethode zoveel leerkrachten zich geïnspireerd voelen en drama een vaste plek in hun lesprogramma geven!

Binnen de organisatie ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het lesmateriaal en het geven van trainingen.'

Rik Knijnenburg | coördinatie en ontwikkeling webapplicatie

Rik Knijnenburg

Coördinatie & ontwikkeling webapplicatie


'Ruim 20 jaar geleden studeerde ik af aan de PABO in Den Haag en kwam terecht als groepsleerkracht en ICT-coördinator op een Daltonschool. Al op de PABO was ik bijzonder geïnteresseerd in ICT en ik reisde af naar de VS om onderzoek te doen naar het gebruik van computers als ondersteuning binnen het onderwijs. Deze reis sterkte mij in het geloof dat ICT een positieve bijdrage kan leveren aan beter onderwijs en dat leerkrachten hierdoor de aandacht kunnen verleggen naar andere belangrijke gebieden.

De combinatie van liefde voor het vak drama en ICT maakte een ideale basis voor het creëren van DramaOnline.

Binnen DramaOnline houd ik me bezig met het ontwikkelen van het systeem achter de database en de multimediale toepassingen.'

Daniëlle van Aanholt

Marketing & Communicatie


'Na zowel een bachelor- als masteropleiding in marketing, communicatie en vreemde talen werkte ik een aantal jaar als marketeer in technische bedrijven. In die puur-op-verkoop-gerichte wereld was ik niet op mijn plek.

Verbinding maken met je klanten en hen echt verder helpen past veel beter bij mij.  

Hoe fijn is het dan dat ik nu het inspirerende lesmateriaal van DramaOnline onder de aandacht van leerkrachten mag brengen? En dat ik hen zo kan helpen met de creatieve invulling van hun lesprogramma? 

Binnen DramaOnline verzorg ik de marketinguitingen via de website, social media, de nieuwsbrief en de lesmethode.'

Team dramadocenten

Esther Meerholz

Esther is werkzaam in het basisonderwijs en geeft dramalessen via diverse organisaties. Esther schrijft de levensbeschouwelijke dramalessen voor ons. 

Yvonne Bokdam

Yvonne werkt op een basisschool in Amsterdam en is theatermaker en dramadocent. Ze ontwikkelt op dit moment een lessenserie geschiedenis voor DramaOnline.

Sandra van den Ouden

Sandra is ICC-er en vakspecialist drama. Ze is de schrijfster van de dramalessen voor de Christelijke Kinderboekenmaand en dramalessen bij het kerstverhaal.

Al 20 jaar geef ik dramalessen en sinds jullie online zijn gebruik ik steeds meer jullie lessen. We zijn nu als school bezig met het project 'muziek'. De lessen Bodysounds waren erg leuk, maar vandaag ben ik begonnen aan de reeks 'Stilte'. De les verliep erg leuk en wat een mooie geluidencomposities werden er gemaakt. Ik wil jullie ook dit jaar weer hartelijk danken voor de afwisselende lessen.

Jaap Nijhof, leerkracht Jan van Rijckenborghschool