Altijd actueel

Actualiteit in onze dramamethode

Doordat de lesmethode digitaal is, kunnen we altijd actueel en up-to-date blijven. Zijn er belangrijke thema's waaraan aandacht binnen het lesprogramma besteed zou moeten worden? Wij ontwikkelen direct bijpassend lesmateriaal. Zo geven we ieder jaar een dramales voor iedere combinatiegroep uit rondom de Kinderboekenweek. En natuurlijk vergeten we ook de Nationale Voorleesdagen, Sinterklaas en de afscheidsmusical niet.

Dramalessen groep 1/2

Bij kleuters ligt het accent binnen drama op het stimuleren en structureren van de fantasie en het experimenteren met de uitingsmogelijkheden van fysiek, stem en mimiek. Het samenwerken is nog lastig en om die reden vinden nog weinig oefeningen plaats waarbij in groepjes spelafspraken gemaakt worden. Een groot deel van de les vindt klassikaal plaats, waarbij de leerkracht veel voordoet en begeleidt of een personage speelt (teacher-in-role) waarmee de kleuters een avontuur beleven.

In DramaOnline zijn 30 dramalessen toegevoegd die aansluiten bij de thema's van de kleutermethodes Schatkist en Kleuterplein.Dramalessen groep 3/4

In groep 3 raken de leerlingen gewend aan een andere vorm van onderwijs die hen aangeboden wordt.

Van de speelse kleuterperiode komen zij terecht in een periode waarin andere vaardigheden op cognitief en sociaal vlak verwacht worden. In deze fase leren de leerlingen beter samenwerken en samenspelen. Het is nu dan ook mogelijk om met maakopdrachten te werken, waarbij de leerlingen met elkaar een korte presentatie voorbereiden. Hoewel het publieksbesef nog niet sterk ontwikkeld is, worden hiermee wel belangrijke vaardigheden getraind.

Dramalessen groep 5/6

Het spelen voor publiek wordt voor groep 5 en 6 steeds interessanter. Zij worden (meestal) nog niet gehinderd door schaamtegevoelens en kunnen dus vrij spelen. Hun dramatisch inzicht in de opbouw van een rol en verhaal wordt steeds beter ontwikkeld. Presentaties nemen duidelijke vormen aan en feedback geven op elkaar neemt een belangrijke plaats in de les in.

Dramalessen groep 7/8

Binnen deze leerjaren zijn de leerlingen sterk bezig met zichzelf ten opzichte van anderen. Dit kan er toe leiden dat leerlingen zich in de dramales moeilijker uiten en het spelplezier verdwijnt. Juist nu is het creëren van een veilige sfeer noodzakelijk. Het theatraal inzicht van de leerlingen wordt verder ontwikkeld en sociale interactie binnen de dramales is bijzonder waardevol.

Updates - lesmateriaal op maat

Lesmateriaal op maat

Ben je in de klas bezig met een thema waarvoor wij geen dramales ontwikkeld hebben? Creëer je eigen dramales met behulp van onze digitale lessenmaker! Of neem contact met ons op. Wij maken met plezier een dramales passend bij jouw lesprogramma. Zo hebben we op verzoek al de lessen 'Het heelal', 'Verkeer' en 'De Gruffalo' ontwikkeld. 

Ga zo door! Een hele fijne overzichtelijke site waarbij je heel goed stap voor stap begeleid wordt in het samenstellen van je les.

Ank Vos, vakspecialist drama

Klaar om met DramaOnline aan de slag te gaan?