Advies en begeleiding

Teamtrainingen DramaOnline

We zijn ervan overtuigd dat DramaOnline alles in zich heeft om jou te ondersteunen in het geven van drama.

Kom je er toch niet uit? Wij staan altijd voor je klaar. Bekijk onze helpvideo's of stuur een mailtje. En als je meer zelfvertrouwen wilt krijgen in het maken en geven van een dramales, ben je van harte welkom tijdens één van onze trainingen.

Eva Mesman
Ik geniet ervan om op bezoek te mogen komen bij de scholen die DramaOnline gebruiken. De leerkrachten mee te nemen in de vele mogelijkheden van de lesmethode, maar vooral ze te laten zien op welke manieren drama een verrijking van je onderwijs is. In 2 uur gaan we samen van 'maar ik ben bang dat mijn klas niet meedoet' en 'maar wanneer plan ik die dramales dan in in mijn drukke week' naar 'dit gaan we met z'n allen doen!'
Door actief met het team in een dramales te duiken, ontstaat de ruimte om met elkaar te creëren en onderzoeken. En vooral om je collega's op een andere manier te leren kennen en heel veel plezier samen te hebben. Hoe leuk is het om je collega's vol overgave een Umbekisch bergdorpdansje te zien uitvoeren? :-)
Eva Mesman - jeugdtheatermaker, dramadocent en ontwikkelaar van het lesmateriaal van DramaOnline

Teamtrainingen DramaOnline

Wil je graag met het hele team aan de slag met een training van DramaOnline? Kies dan voor onderstaande teamtrainingen op locatie. Tijdens de training gaan de deelnemers actief en creatief aan de slag, waarbij instrumenten worden aangereikt om meer plezier te krijgen in je dramales.

Leerkrachten tijdens training drama

349 euro

Starten met DramaOnline

Maakt je school al gebruik van de methode DramaOnline? En wil je graag al je collega's enthousiasmeren? Of ben je op zoek naar een dramamethode en wil je de mogelijkheden van DramaOnline actief bekijken? Boek dan de training 'Starten met DramaOnline'.


Inhoud

In deze opstartcursus word je stap voor stap door alle functionaliteiten van de methode geleid. Je leert een goede dramales samen te stellen en lesmateriaal te verzamelen rondom een bepaald thema. Daarnaast breng je het geleerde direct in de praktijk, door met elkaar een dramales voor te bereiden en uit te voeren.


Leerkrachten tijdens training drama

749 euro

Samen sterk in de dramales

In deze training, ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met Kenniscentrum Omgaan met pesten, krijgen leerkrachten handvatten aangereikt om pesten bespreekbaar en inzichtelijk te maken.


Inhoud

 • Hoe zet je het ‘Ik denk me sterk’-spel in in de klas?
 • Wat is het verschil tussen plagen en pesten en welke rollen zijn er binnen een pestsituatie? Hoe maak je kinderen hiervan bewust in een dramales?
 • Hoe werk je aan de weerbaarheid van leerlingen? Hoe vergroot je de kans op ontwikkeling via de dramales?
 • Wat is gedachtenkracht en hoe draagt dit bij aan het versterken van positief gedrag t.o.v. jezelf en een ander?
 • Op welke manier kun je drama inzetten om de veilige sfeer in de groep te vergroten?

Leerkrachten tijdens training drama

 349 euro

Drama in de praktijk

In deze training wordt ingegaan op de praktische kant van het vak drama. Hoe is de opbouw van een aantrekkelijke en verantwoorde dramales? Op welke manieren creëer ik een veilige sfeer, zodat ik mijn leerlingen zowel vertrouwen als uitdaging bied? Wat is mijn rol als leerkracht tijdens een dramales? Hoe zorg ik ervoor dat mijn dramales op vakspecifiek en persoonlijkheidsvormend vlak een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de leerlingen?


Inhoud

Een inspirerende en praktijkgerichte workshop waarmee de leerkracht direct met de klas aan de slag kan. We onderzoeken samen de drempels die er zijn in het geven van drama en bieden handvatten om het vak een structurele plek in het lesprogramma te geven. Daarnaast gaan we actief aan de gang met een zelf samengestelde dramales.

Leerkrachten tijdens training drama

 349 euro

Taalontwikkeling in de dramales

Drama is het vak bij uitstek om te werken aan de taalontwikkeling van leerlingen. Presenteren, improviseren, associëren… Allemaal vaardigheden die bij kunnen dragen aan een verbetering van het taalniveau.

Improvisatie, tekstacteren, jabbertalk… In deze training komen alle spelvormen waarin taal centraal staat aan bod. Door dit te koppelen aan thema’s en methodes uit je eigen lesprogramma, onderzoeken we de mogelijkheden om in je dramales vakoverstijgend te werken. Het leren reflecteren op eigen en andermans werk geeft ruimte om actief bezig te zijn met taalvaardigheden. We werken in de training met spelteksten, fantasietaal en geïmproviseerde tekst.


Inhoud

 • Welke spelvormen en -opdrachten zijn geschikt om aan de taalvaardigheid van leerlingen te werken?
 • Hoe vergroot je spelenderwijs de woordenschat?
 • Hoe kun je in de dramales vakoverstijgend werken?
 • Op welke manieren geef je leerlingen de ruimte om vrij te experimenteren met taal?
Leerkrachten tijdens training drama

349 euro

Sociale vaardigheden & drama

Binnen drama werk je aan vakspecifieke doelstellingen (zoals het ontwikkelen van een personage, inzetten van theatrale vormgeving en het opbouwen van een verhaal) en persoonlijkheidsvormende doelstellingen (meer zelfvertrouwen, jezelf leren presenteren, stimuleren van creativiteit en fantasie).

In deze training gaan we ontdekken op welke manieren we aan deze persoonlijkheidsvormende doelstellingen kunnen werken.


Inhoud

 • Op welke manieren kun je drama inzetten bij het werken aan sociale vaardigheden?
 • Hoe creëer je een veilige sfeer waarin leerlingen zichzelf durven uiten en er wederzijds respect is?
 • Hoe verbeter je de sfeer in je klas?
 • Op welke wijze kun je leerlingen meer zelfvertrouwen geven?

Aan de slag met een training van DramaOnline?

Voor wie: docententeams in het basisonderwijs en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang die activiteiten willen organiseren op het gebied van drama tijdens de buitenschoolse opvang.

Duur: 3 uur ('Starten met DramaOnline' 2 uur)

Datum: in overleg

Trainer: Eva Mesman van DramaOnline (bij 'Samen sterk in de dramales' wordt de training samen verzorgd met Mirelle Valentijn van Kenniscentrum Omgaan met pesten)

Locatie: ruimte met digibord voor de presentatie en een speellokaal of gymzaal voor het actieve gedeelte

Kosten: zie overzicht boven; inclusief reiskosten binnen Nederland en BTW

Maximum aantal deelnemers: 25 

(neem voor een grotere groep contact met ons op)


Klaar om met DramaOnline aan de slag te gaan?